Skip Navigation LinksPočetna > Biblioteka > Profil
BIBLIOTEKA Instituta


Biblioteka Instituta Biblioteka Instituta pratila je osnivanje Instituta kao naučno istraživačke ustanove. U toku svog postojanja imala je puno uspona ali i padova. Kad se govori o padovima može se govoriti o situaciji iz devedesetih godina kad je uvelike smanjen priliv novonabavljenih knjiga i časopisa.. Međutim situacija se počela popravljati tako da u 2004. godini dolaze svetliji momenti za biblioteku ili oni tzv. usponi.
Kada je na Dan Narodne biblioteke Srbije 28. februara 2003. godine promovisan je javno dostupan Uzajamni katalog Republike Srbije biblioteka je sa nestrpljenjem čekala da i sama postane deo projekta. Uzajamni katalog u Centru Virtuelne biblioteke Srbije pri Narodnoj biblioteci je formiran objedinjavanjem lokalnih elektronskih kataloga Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice srpske, Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” i JUBIN-a. U samom startu imao je preko 1.300.000 zapisa.
Trenutno je u sistem uzajamne katalogizacije uključeno preko 120 biblioteka, a jedna od njih među specijalnim bibliotekama je i biblioteka Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla. Uključivanje u sistem je zahtevalo obuku i dobivanje licence katalogizatora što je urađeno tokom 2004. godine. Online uzajamna katalogizacija zasnovana je na kooperativnom prikupljanju i distribuiranoj obradi podataka. Ona podrazumeva postojanje lokalnih elektronskih kataloga i jednog centralnog, uzajamnog. Unos podataka obavlja se na lokalnim računarskim sistemima biblioteka članica, tako što se svaki uneti bibliotečki zapis pohranjuje i na lokalnom i na centralnom nivou. Ona je rezultat rada svih učesnika u sistemu i omogućava da se za svaki dokument uradi samo jedan zapis, koji će potom koristiti sve biblioteke koje poseduju primerak istog dokumenta
Funkcionisanje uzajamne katalogizacije u njenom najjednostavnijem vidu, bi se moglo ovako prikazati: Ako katalogizator unosi bibliotečki zapis koga nema u Uzajamnom katalogu, pri njegovom pohranjivanju automatski će se taj zapis upisati i u lokalnu bazu na kojoj katalogizator radi i u uzajamnu bazu. Bibliotekari iz drugih biblioteka u sistemu mogu taj isti zapis da preuzmu sa centralnog kataloga u svoj lokalni i tamo mu dodaju lokacijske podatke. Pri upisu tog zapisa u lokalnu bazu, automatski se svi njegovi lokacijski podaci smeštaju i u Uzajamni katalog. To znači da kad neki korisnik bibliotečkih usluga postavi upit za pretraživanje po Uzajamnom katalogu, pored odgovarajućeg zapisa dobija i spisak biblioteka u kojima se tražena građa nalazi, broj dostupnih primeraka kojima te biblioteke raspolažu i navedene signature.
Biblioteka je počela da radi na obradi postojećeg fonda koga čini više od 8000 naslova što je posao koji zahteva dosta vremena bez obzira što se velik broj podataka već nalazi u Uzajamnoj bazi i potrebno je dodati samo lokacijske podatke. Ono što je zanimljivo je da onog časa kad se obradi neka bibliotečka jedinica ona je vidljiva spolja na Internet adresi baze Virtuelne biblioteke Srbije. Istovremeno u prethodnom periodu nabavljen je veliki broj monografskih naslova stranih izdavača koji su uneseni u bazu podataka i mogu se pogledati na istoj Internet adresi Virtuelne biblioteke Srbije Kako se nalazimo i vremenu digitalne biblioteke tako je Narodna biblioteka Srbije uz finansijsku potporu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine otvorila Internet portal Kobson se može naći veliki broj naslova u elektronskom obliku. Budući da se Institut nalazi na Akademskoj mreži pristup ovom portalu ne traži nikakve posebne dozvole osim što se poddrazumeva da će se pridržavati pravila korišćenja istaknuta na njihovoj internet strani. Osim toga Biblioteka Instituta je pretplaćena na veliki broj stranih i domaćih časopisa koji pokrivaju oblasti sa kojima se Institut bavi u neizbežnoj papirnoj formi. Strani naslovi časopisa na koje je biblioteka pretplaćena ne mogu se naći na Internet portalu Kobson.
Biblioteka takođe u svom fondu čuva i redovno nabavlja mnoge domaće SRPS standarde kao i međunarodne IEC standarde koji regulišu oblasti kojima se Institut bavi. Biblioteka Instituta također učestvuje u izdavačkoj delatnosti Instituta pa tako redovno pomaže u izdavanju Zbornika radova, Godišnjih izveštaja Instituta kao i stručnih monografija naših naučnih radnika.

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM