Ispitivanje uzemljenja, gromobranskih i elektriČnih izolacija i elektromagnetskih polja
Rukovodilac laboratorije: Aleksandar Pavlović, dipl. inž

Električna ispitivanja, elektro-energetska ispitivanja
Mesto ispitivanja: laboratorija (Laboratorija za ispitivanje uzemljenja, gromobranskih i električnih instalacija i elektromagnetnih polja) i na terenu

R. B.

Predmet ispitivanja
materijal / proizvod

Ispitivanja/vrste ispitivanja
korišćena tehnika

Opseg merenja
Merna nesigurnost
(gde je primenjivo)

Metoda ispitivanja
(pravilnik, standard, validovana metoda)

1.

Sistemi uzemljenja elektro energetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V

Merenje impendanse sistema uzemljenja metodom merenja struje i napona

10 mΩ ÷ 15 Ω

IEEE 81:1983
IEEE 81.2:1991

PTN 61/95 1)
TP-23 2)

 

 

Merenje napona dodira i napona koraka metodom merenja struje i napona

0 ÷ 2 V, ± 0,04 % R + 2 dgt)
2 V÷ 1000 V,± (0,05% R + 2 dgt)

IEEE 81:1983
IEEE 81.2:1991

PTN 61/95 1)
TP-23 2)

 

 

Ispitivanje galvanske povezanosti opreme i metalnih masa

 

IEEE 80:2000

PTN 61/95 1)
TP-23 2)

 

 

Ispitivanje preseka zemljovoda i spojeva na termička naprezanja

 

IEEE 80:2000

PTN 61/95 1)
TP-23 2)

 

 

Merenje specifične otpornosti tla

0,1 Ωm ≤ ρ ≤ 28 MΩm, ± (5 % of R + 5 dgt)

IEEE 81:1983
TP-23 2)

2.

Električne instalacije niskog napona

Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potencijala merenjem električne otpornosti

0,16 Ω÷1999 Ω,± (5% R + 4 dgt)

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6:2008

 

 

Merenje otpornosti izolacije električne instalacije

5 kΩ ÷ 600 MΩ
± (6 % R + 1 dgt)

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6:2008

 

 

Merenje otpornosti poda i zidova

0 ÷ 200 GΩ, ± 3% R ± 2 dgt

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6: 2008

SRPS N.B2.761:1988

 

 

Ispitivanje uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja merenjem otpornosti petlje kvara

0,080 Ω ≤ Zs ≤ 0,5 Ω, ± (10% of R + 16 dgt)
0,5 Ω ≤ Zs ≤ 199,9 Ω, ± (5 % of R + 3 dgt)

IEC 60364-6:2006
SRPS IEC 60364-6: 2008
IEC 60364-4-41:2005
SRPS N.B2.763

2.

Električne instalacije niskog napona
(nastavak)

Ispitivanje uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja proverom delovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje

0 ≤ ta ≤ 500 ms,±2 ms
0,5 IΔn ≤ Ia ≤ 1,033 IΔn,
+7 % of Rdg + 3.33% IΔn
0,1 V ≤ Uf ≤ 99,9 V,
+15 % of Rdg + 2 dgt

SRPS N.B2.763:1990

SRPS IEC 60364-4-41: 2005

SRPS IEC 60364-6: 2006

 

 

Ispitivanje uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja merenjem ukupne otpornosti uzemljivača

0,020 Ω ≤ RE ≤ 300 kΩ, ± (5 % of R + 5 dgt)

IEC 60364-6:2006

 

 

Ispitivanje izjednačavanje potencijala

0,16 Ω÷1999 Ω, ± (5% R + 4 dgt)

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6: 2008

3.

Sistemi gromobranske zaštite

Ispitivanje neprekidnosti prihvatnog sistema, sistema spusnih provodnika i sistema uzemljenja

0,16 Ω÷1999 Ω, ± (5% R + 4 dgt)

SRPS IEC 60364-6: 2008

IEC 60364-6:2006

 

 

Merenje otpornosti rasprostiranja gromobranskih uzemljivača

0,020 Ω ≤ RE ≤ 300 kΩ, ± (5 % of R + 5 dgt)

SRPS N.B2.762:1990

SRPS IEC 60364-6: 2008

IEC 60364-6:2006

 

 

Ispitivanje izjednačavanja potencijala

0,16 Ω÷1999 Ω, ± (5% R + 4 dgt)

IEC 60364-6:2006

SRPS IEC 60364-6: 2008

4.

Elektromagnetsko polje niske učestanosti u okolini izvora polja

Merenje trenutnih vrednosti jačine električnog i magnetnog polja

5 Hz÷32 kHz
10 V/m÷100 kV/m
±3% @ ≥ 5 V/m, 5 Hz ≤ f ≤ 2 kHz
±3% @ ≥ 40 V/m, 5 Hz ≤ f ≤ 32 kHz
±3% @ ≥ 1 V/m, 50 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

5 Hz÷32 kHz
100 nT÷32 mT
±3% @ ≥40 nT, 5 Hz ≤ f ≤ 2 kHz
±3% @ ≥80 nT, 5 Hz ≤ f ≤ 32 kHz
±3% @ ≥10 nT, 50 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

IEC 61786:1998
UP-041

5.

Elektromagnetsko polje učestanosti u blizini radio stanica

Merenje trenutnih vrednosti jačine električnog polja u zadatim tačkama

1 MHz÷9,4GHz
-170 dBm ÷ +40 dBm, +/-3dB

IEC 61566:1997
ETSI EG 202 373
UP-040


Detaljnije informacije na:  www.ATS.rs

VESTI

 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM

DOGAĐAJI