Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje
Rukovodilac laboratorije: dr Dragan Kovačević, dipl. inž
Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje

Osnovno opredeljenje Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje u ETI Nikola Tesla je da zadovolji korinike usluga kvalitetom i kompetencijom prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje u ETI ‘’Nikola Tesla’’ je akreditovana laboratorija od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), na osnovu rešenja 01-134 od 26. aprila 2007. godine. Laboratorija za etaloniranje u ETI Nikola Tesla akreditovana je od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), na osnovu rešenja 02-002 od 28. maja 2007. godine. Akreditacija Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje je potvrđena nekoliko puta od strane ATS u narednom periodu.

Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” ima i rešenje o ispunjenosti uslova za overavanje merila izdato od strane Direkcije za mere i dragocene metale. Ovim rešenjem se utvrđuje da se u prostorijama ETI Nikola Tesla uz prisustvo kontrolora nadležne Kontrole mera, može vršiti overavanje sledećih merila: merila električne otpornosti uzemljenja, merila električne otpornosti izolacije, merila električne impedanse petlje, merila električne otpornosti zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačavanje potencijala, merila za proveru zaštitnih uređaja diferencijalne električne struje, višefunkcijskih merila zaštite električnih instalacija, vatmetara, varmetara, fazmetara, merila faktora snage, strujnih mernih transformatora i naponskih mernih transformatora.

Sve metode ispitivanja i etaloniranja u potpunosti se realizuju prema relevantnim standardima, tehničkim propisima i svojom unutrašnjom organizacijom koja garantuje uspešno obavljanje poslova i zadataka.

Načela poslovanja Laboratorije za za ispitivanje i etaloniranje su:
Praćenje zahteva korisnika, zakona i standarda sa ciljem da se isti zadovolje.
Planiranje svih aktivnosti i stalna poboljšanja u procesu rada.
Stalno unapređenje metoda ispitivanja i podizanje nivoa usluga.
Obezbeđenje poverenja korisnika u kvalitet rada i zaštitu podataka.
Stalno osposobljavanje osoblja i podsticanje njihovog usavršavanja, stvaranje klime saradnje, poverenja i pripadnosti Laboratoriji
Ostvarivanje medjulaboratorijske saradnje radi potvrdjivanja našeg načina rada i prikupljanja novih znanja.

 

 
Ime i prezime
Rukovodilac Laboratorije mr Srđan Milosavljević, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca Laboratorije Aleksandar Pavlović, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca Laboratorije Zoran Ćirić, dipl. inž. el.
Rukovodilac kvaliteta i zamenik rukovodioca Laboratorije mr Dragana Naumović-Vuković, dipl. inž. el.
Zamenik rukovodioca kvaliteta Maja Grbić, master inž. el.
Zamenik rukovodioca kvaliteta Dane Džepčeski, dipl. inž. el.

Detaljnije informacije na:  www.ats.rs

  

VESTI

 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM
 • Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

  mixing lexapro and weed

  mixing weed and adderall go
  Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  4/3/2016 10:31:58 PM

DOGAĐAJI