Osnivanje i poČetni period
Osnivanje Instituta - 28. maj 1936, Kolarčeva zadužbina, Beograd

Nikola Tesla je jedan od najproduktivnijih inženjera i pronalazača koji su radili i stvarali u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Koncepti proizvodnje, prenosa i primene naizmeničnih struja industrijske učestanosti, kako ih poznaje savremena civilizacija, počivaju, najvećim delom, na radovima i patentima Nikole Tesle. Prva hidroelektrana naizmenične struje izgrađena je u Sjedinjenim Američkim Državama, na Nijagarinim vodopadima, i puštena u rad 1897. godine, a od 13 primenjenih patenata 9 pripada Nikoli Tesli. "Nikola Tesla je umro... Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živeli. Ono što je stvorio veliko je i, kako vreme prolazi, postaje sve veće.", izgovorio je Predsednik njujorške opštine Lagvardija, 7. januara 1943. godine, na dan Tesline smrti. Sredinom iste godine, odlukom nadležnog američkog suda, Markoniju su oduzeta patentna prava na pronalazak radio prenosa, i vraćena pravom duhovnom ocu telekomunikacija – Nikoli Tesli.

A u Beogradu je, sredinom tridesetih godina dvadesetog veka, u akademskoj i stručnoj javnosti, sazrela ideja da se podigne "jedan Institut pod imenom Nikole Tesle, koji bi pokazao da naš narod zna da ceni Tesline zasluge i da je sposoban da novim generacijama pruži mogućnost da u jednom velikom Institutu internacionalnog značaja saradjuju na poljima nauke i tehnike kojima je Tesla postavio osnove". Svečana akademija, održana 28. maja 1936. godine u Beogradu, na Kolarčevom narodnom univerzitetu, povodom proslave 80. rođendana Nikole Tesle, bila je prilika da Gospodin Prof. dr Bogdan Gavrilović, proglasi osnivanje Instituta Nikole Tesle (INT) rečima: "Meni je osobita čast što u ovom izuzetnom skupu o proslavi osamdesete obletnice Teslina života mogu u ime Društva Nikole Tesle izjaviti da se danas osniva Institut Nikole Tesle. Neka se u Institutu kroz vekove razvija plodna i lepa misao Teslina, na slavu nauke i slavu onoga čije svetlo ime nosi!".

Teslin telegram
Slika 1. Teslin telegram - 1936.

Tesla se sa idejom o osnivanju Instituta saglasio u nekoliko pisanih poruka, u kojima je proročanski nagovestio korisnost i plodotvornost postojanja takve institucije. Probijajući se tri godine kroz lavirinte tadašnje državne administracije ideja o osnivanju INT je ozakonjena Uredbom sa zakonskom snagom koju je potpisao Predsednik Ministarskog saveta Vlade Kraljevine Jugoslavije u maju 1939. godine.

Saradnici INT su sa velikom nadom i poletom nastavili svoj pionirski rad, o čemu se, u originalu, daje Zapisnik sa prve sednice Veća INT održane 15. juna 1939. godine u Beogradu. Rad INT u tim prvim godinama, kada su bili obezbeđeni materijalni i drugi resursi za izgradnju zgrade i laboratorija, je drastično prekinut i onemogućen početkom Drugog svetskog rata. O razmerama razaranja i stanju oslobođene ali materijalno i duhovno opustošene zemlje svedoči Zapisnik sa Svečane sednice Veća INT, održane 31. marta 1946. godine, na desetogodišnjicu osnivanja INT. Odluke donete na toj sednici svedoče o moralnoj i duhovnoj snazi naših prethodnika "Zbog velikog imena Nikole Tesle nismo mogli i moralno nismo ni smeli, doneti odluku da se Institut ukine. I takvu sramotu i nedostojnu odluku Uprava nije ni danas donela, ali, i da je do te odluke bilo došlo, nju u opravdanom revoltu i odbrani prestiža naroda, ne bi odobrilo ni naše društvo ni naša država. I mi smo doneli odluku da Institut i dalje radi, očekujući bolje dane".

  

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM