Skip Navigation LinksPočetna > O institutu > Istorija Instituta > Nove perspektive
Razvoj uz uvaŽavanje tradicije - nove perspektive

 70 godina od osnivanja Instituta Nikole Tesle i 150 godina od Teslinog rođenja. Zadužbina Ilije Kolarc - 28. maj 2006.
Slika 1. 70 godina od osnivanja Instituta Nikole Tesle i 150 godina od Teslinog rođenja. Zadužbina Ilije Kolarc - 28. maj 2006.

Povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja Instituta Nikole Tesle i 150 godina od njegovog rođenja održana je, 28. maja 2006. godine, Svečana akademija na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu. Obeležavanje godišnjice bila je i prilika da se sagledaju mogućnosti razvoja uz uvažavanje tradicije, odnosno nove perspektive Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla. Ideja vodilja osnivača INT – Profesora Bogdana Gavrilovića, predsednika Kraljevske srpske akademije nauka, našeg čuvenog naučnika Milutina Milankovića koji se Tesli neizmerno divio, inženjera Slavka Bokšana, prvog direktora INT – staje u jednu reč – NASTAVLJAJ. Zagledani u budućnost saradnici INT nastaviće Teslinim putem – u stručnom smislu baveći se energijom, informatikom, ekologijom, a sledeći Teslin moralni kodeks opisan rečima – MIR, RAD, BORBA, NADA, VERA, LJUBAV.

Organizacija istraživačko razvojnog rada Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla odvija se u četiri centra – Centar za elektroenergetske sisteme, Centar za automatiku i regulaciju, Centar za elektroenergetske objekte, Centar za elektromerenja - , akreditovanoj Laboratoriji za ispitivanje i etaloniranje i Zajedničkim službama. Delatnost INT obuhvata:

- strateške studije u elektroenergetici, u oblastima proizvodnje, prenosa, distribucije i upotrebe električne energije,
- ispitivanja i dijagnostika opreme i sistema u elektroenergetici. Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje je akreditovana u 6 velikih oblasti, sa više od 140 metoda merenja, ispitivanja i etaloniranja,
- razvoj tehnologija u elektroenergetici obuhvata istraživanje, razvoj i realizaciju velikog broja uređaja i sistema – pobudni sistemi, merni sistemi za kontrolu mernih transformatora i zaštita, monitoring temperature, sistemi energetske elektronike, upravljanje elektrofiltrima...
Savremene procese akreditacije i sertifikacije delatnosti INT je, u prethodnom periodu, uspešno sprovodio, o čemu svedoče:
- Odluka o akreditaciji Instituta kao istraživačko - razvojnog Instituta, i Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti .
- Sertifikat o Sistemu kvaliteta.
- Sertifikati o Akreditaciji Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje.
- Rešenja o utvrđivanju obima akreditacije.

U toku višedecenijskog uspešnog razvoja Elektrotehnički institut Nikola Tesla je primio veliki broj Diploma, Povelja, Zahvalnica ... za naučni i stručni rad, a posebno za uvek iskazanu spremnost za bilateralnu i/ili multilateralnu saradnju. Tri najnovija priznanja, iz 2008. godine, vezana za oblasti proizvodnje (J.P. EPS – Termoelektrane Nikola Tesla), prenosa (J.P. Elektromreže Srbije) i distribucije (Komitet CIRED Srbija) električne energije.
Svoju misiju Institut Nikole Tesle ne može ostvariti sam. Verujemo da će, na putu razvoja INT imati podršku svih plemenitih i kreativnih snaga našeg naroda, ali i ostalih naroda sveta koje je Tesla svojim delom toliko zadužio.

  

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM