Skip Navigation LinksPočetna > O institutu > Istorija Instituta > Nove perspektive
Razvoj uz uvaŽavanje tradicije - nove perspektive

 70 godina od osnivanja Instituta Nikole Tesle i 150 godina od Teslinog rođenja. Zadužbina Ilije Kolarc - 28. maj 2006.
Slika 1. 70 godina od osnivanja Instituta Nikole Tesle i 150 godina od Teslinog rođenja. Zadužbina Ilije Kolarc - 28. maj 2006.

Povodom obeležavanja 70 godina od osnivanja Instituta Nikole Tesle i 150 godina od njegovog rođenja održana je, 28. maja 2006. godine, Svečana akademija na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu. Obeležavanje godišnjice bila je i prilika da se sagledaju mogućnosti razvoja uz uvažavanje tradicije, odnosno nove perspektive Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla. Ideja vodilja osnivača INT – Profesora Bogdana Gavrilovića, predsednika Kraljevske srpske akademije nauka, našeg čuvenog naučnika Milutina Milankovića koji se Tesli neizmerno divio, inženjera Slavka Bokšana, prvog direktora INT – staje u jednu reč – NASTAVLJAJ. Zagledani u budućnost saradnici INT nastaviće Teslinim putem – u stručnom smislu baveći se energijom, informatikom, ekologijom, a sledeći Teslin moralni kodeks opisan rečima – MIR, RAD, BORBA, NADA, VERA, LJUBAV.

Organizacija istraživačko razvojnog rada Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla odvija se u četiri centra – Centar za elektroenergetske sisteme, Centar za automatiku i regulaciju, Centar za elektroenergetske objekte, Centar za elektromerenja - , akreditovanoj Laboratoriji za ispitivanje i etaloniranje i Zajedničkim službama. Delatnost INT obuhvata:

- strateške studije u elektroenergetici, u oblastima proizvodnje, prenosa, distribucije i upotrebe električne energije,
- ispitivanja i dijagnostika opreme i sistema u elektroenergetici. Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje je akreditovana u 6 velikih oblasti, sa više od 140 metoda merenja, ispitivanja i etaloniranja,
- razvoj tehnologija u elektroenergetici obuhvata istraživanje, razvoj i realizaciju velikog broja uređaja i sistema – pobudni sistemi, merni sistemi za kontrolu mernih transformatora i zaštita, monitoring temperature, sistemi energetske elektronike, upravljanje elektrofiltrima...
Savremene procese akreditacije i sertifikacije delatnosti INT je, u prethodnom periodu, uspešno sprovodio, o čemu svedoče:
- Odluka o akreditaciji Instituta kao istraživačko - razvojnog Instituta, i Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti .
- Sertifikat o Sistemu kvaliteta.
- Sertifikati o Akreditaciji Laboratorije za ispitivanje i etaloniranje.
- Rešenja o utvrđivanju obima akreditacije.

U toku višedecenijskog uspešnog razvoja Elektrotehnički institut Nikola Tesla je primio veliki broj Diploma, Povelja, Zahvalnica ... za naučni i stručni rad, a posebno za uvek iskazanu spremnost za bilateralnu i/ili multilateralnu saradnju. Tri najnovija priznanja, iz 2008. godine, vezana za oblasti proizvodnje (J.P. EPS – Termoelektrane Nikola Tesla), prenosa (J.P. Elektromreže Srbije) i distribucije (Komitet CIRED Srbija) električne energije.
Svoju misiju Institut Nikole Tesle ne može ostvariti sam. Verujemo da će, na putu razvoja INT imati podršku svih plemenitih i kreativnih snaga našeg naroda, ali i ostalih naroda sveta koje je Tesla svojim delom toliko zadužio.

  

VESTI

 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM
 • Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

  mixing lexapro and weed

  mixing weed and adderall go
  Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  4/3/2016 10:31:58 PM

DOGAĐAJI