Skip Navigation LinksPočetna > Vesti
Organizacijona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
10/28/2014 10:25:34 AM
Održan Seminar u u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)"
Kategorija:Događaji  
Godina:2014
Učesnici radionice
Učesnici radionice
Učesnici radionice
Učesnici radionice
Dana 16. i 17. 10. 2014. godine, u hotelu Dunav Turist na Zlatiboru, održan je seminar u okviru projekta "Tehničke usluge Ministarstvu za rudarstvo i energetiku za implementaciju Alterenergy projekta (Radni paket 4)". Seminar je bio posvećen osnovama formiranja energetskih planova, analizi mera za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenju informacionog sistema za forminje energetskih bilansa i pripremu energetskih planova na lokalnom nivou.
Seminar je vodio Saša Minić, ključni ekspert br. 1 na projektu. Seminar je realizovan prema sledećoj agendi:
Četvrtak, 16.10.2014. godine:
1. Dolazak, prijavljivanje i smeštaj učesnika seminara - do 12:00 - 15:00;
2. Osveženje i užina - 15:00 - 17:15;
3. Predavanje 1: Metodologija za formiranje lokalnog energetskog plana (predavač Gordana Radović) - 17:15 - 18:15;
4. Večera i slobodne aktivnosti - 18:15 - 20:30
Petak, 17.10.2014. godine:
1. Doručak i slobodne aktivnosti - 7:30 - 10:30;
2. Slobodne aktivnosti - 10:30 - 11:00
3. Predavanje 2: Mere za unapređenje energetske efikasnosti na lokalnom nivou kao integralni elemenat lokalnog energetskog planiranja (predavač Dr Mirjana Stamenić) - 11:00 - 11:45;
4. Pauza za osveženje - 11:45 - 12:00;
5. Predavanje 3: Prezentacija web orijentisanog informacionog sistema za izradu energetskih bilansa na nivou opština - prvi deo (predavač Ana Šaranović) - 12:00 - 12:45;
6. Pauza za užinu i osveženje - 12:45 - 13:30;
7. Predavanje 4: Prezentacija web orijentisanog informacionog sistema za izradu energetskih bilansa na nivou opština - drugi deo (predavač Jelena Perić) - 13:30 - 14:15;
8. Osveženje, užina i slobodne aktivnosti pred povratak - 14:15 - 15:00;
Prvog dana realizacije Seminara, nakon kratke dobrodošlice Saše Minića, Gordana Radović je održala predavanje na temu "Metodologija za formiranje lokalnog energetskog plana". Posle prezentacije razvila se kraća diskusija o mogućnostima pristupa raspoloživim fondovima za unapređenje energetske efikasnosti u okviru budžeta Republike Srbije. Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike naglasili su potrebu za unapređenjem projektne dokumentacije na osnovu koje se aplicira za raspoloživa sredstva, kao i potrebu za postojanjem strateške osnove za formiranje projektne dokumentacije. Pri tome je istaknuto da je izrada Lokalnog energetskog plana odličan način da se stvori ova strateška osnova. Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike su istakli potrebu za korišćenjem SLAP informacionog sistema za prijavljivanjem potencijalnih projekata Ministarstvu.
Iz diskusije je proistekao predlog da se učesnicima na projektu Alterenergy dostavi primer dobro i loše urađene projektne dokumentacije, pri čemu bi potencijalna analiza ovakve dve dokumentacije mogle biti predmet druge Radionice u okviru projekta. Takođe, izneta je ideja da se mogućnosti i način korišćenja SLAP aplikacije Stalne konferencije gradova i opština za prijavljivanje projekata takođe izlože u okviru druge Radionice u okviru Alterenergy projekta.
Drugi dan seminara započeo je predavanjem dr Mirjana Stamenić sa Mašinskog fakulteta u Beogradu: "Mere za unapređenje energetske efikasnosti na lokalnom nivou kao integralni elemenat lokalnog energetskog planiranja". U okviru iscrpnog predavanja analizirane su različite mere za unapređenje energetske efikasnosti po različitim sektorima (uključujući i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora), pri čemu su posebno naglašavani realni primeri neracionalnog korišćenja energije i mogućnosti implementacije mera kojima bi se korišćenje energije racionalizovalo. U diskusiju su se uključivali i predstavnici pojedinih opština iznoseći pojedinačne primere i mogućnosti unapređenja energetske efikasnosti u pojedinim delatnostima javnog sektora u opštini. Na kraju predavanja predstavnici Ministarstva su naglasili domaćinsko poslovanje kao najjednostavniji način za unapređenje energetske efikasnosti.
Nakon kraće pauze, Ana Šaranović je započela "Prezentaciju web orijentisanog informacionog sistema za izradu energetskih bilansa na nivou opština" u okviru koje je prikazala na koji način se koristi informacioni sistem za izradu energetskih bilansa. Podaci se unose posredstvom bilo kojeg internet pretraživača. Rad sa aplikacijom je detaljno prikazan kroz analizu podataka unetih za opštinu Bač. Posebna pažnja posvećena je unosu računa za električnu energiju, kao najkomplikovanijeg dela aplikacije. Kroz diskusiju se došlo do zaključka da je vrlo važno obezbediti povezivanje razvijenog informacionog sistema sa ostalim informacionim sistemima koje opštine popunjavaju, npr. SLAP baze podataka.
U nastavku je Jelena Perić izložila ostatak "Prezentacije web orijentisanog informacionog sistema za izradu energetskih bilansa na nivou opština" u okviru koje je predstavila način sistematizacije podloga vezanih za unos podataka o javnim komunalnim preduzećima na nivou opština i osnovnim informacijama o potrošnji energije i energenata ovih preduzeća.
Seminar je započeo 16. 10. 2014. godine u 15 sati, a završen je oko 17. 10. 2014. godine u 15:30. U toku seminara, gosti su imali priliku da međusobno prodiskutuju probleme, posebno one vezane za obezbeđivanje finansiranja projekata, ali i šire, u svojim opštinama, uz posluženje i osveženje. Nastavljena je razmena iskustava o mogućnosti finansiranja pojedinih projekata iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti i uspostavljeni čvršći kontakti između predstavnika opština, Ministarstva rudarstva i energetike i realizatora Radnog paketa 4, Alterenergy projekta. Lepo vreme na Zlatiboru omogućilo je da svoje slobodno vreme učesnici projekta provedu u šetnji na svežem planinskom vazduhu.
Seminaru su prisustvovali sledeći učesnici:

Eva Ševenjhazi, Šef odeljenja za razvoj (Opština Čoka)
Klara Šlezak, Samostalni stručni saradnik za urbanizam, stanovanje i graditeljstvo (Opština Čoka)
Slađan Đimiš, Rukovodilac odeljenja za LER, privredu, poljoprivredu i odbranu (Opština Boljevac)
Dejan Kostandinović, Saradnik odseka za LER (Opština Boljevac)
Barbara Potočan Fiksmer, Komunalni inspektor (Opština Bela Crkva)
Dobrica Heraković, Komunalni inspektor (Opština Bela Crkva)
Igor Bošković, Član projektnog tima opštine (Opština Bela Palanka)
Menić Vanja, Stručni saradnik - za zaštitu životne sredine (Opština Bela Palanka)
Tanja Mijić, Rukovodilac odeljenja za urbanizam (Opština Bač)
Valentina Sitnić, Načelnik opštinske uprave (Opština Bač)
Marko Kuzeljević, Pomoćnik Predsednika opštine Čajetine za projektovanje i razvoj (Opština Čajetina)
Zoran Ječmenica, Samostalni stručni saradnik za infrastrukturu (Opština Čajetina)
Dušan Gajić, Viši stručni saradnik za poslove zaštite životne sredine (Opština Čajetina)
Kata Stojković, Inspektor za zaštitu životne sredine (Opština Rekovac)
Dušan Đorđević, Šef urbanizma i izgradnje opštine Rekovac (Opština Rekovac)
Dragana Jović, Savetnik u odseku za energetsku efikasnost (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Slađana Ćuk, Savetnik u finansijskom odeljenju (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Rastislav Kragić, Samostalni savetnik (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Petar Bevenja, Koordinator na projektu u okviru MRE (Ministarstvo rudarstva i energetike)
Mirjana Stamenić (Mašinski fakultet)
Saša Minić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Gordana Radović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Ana Šaranović (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Branislav Ćupić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Dragan Đorđević (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Jelena Perić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Miloš Anđelković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Milica Dilparić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Rastko Kostić (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)
Ana Janković (Elektrotehnički institut Nikola Tesla)

Galerija slika: http://postimg.org/gallery/1g95tj7ry/
Prikačeni dokument:
PrezentacijeZlatibor.rar  

VESTI

 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM
 • Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

  mixing lexapro and weed

  mixing weed and adderall go
  Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  4/3/2016 10:31:58 PM

DOGAĐAJI