Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Namenski uređaji

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234567...Poslednja
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
8/22/2011 1:44:58 PM
Automatizacija malih hidroelektrana
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2011

where to get abortion pill

abortion pill" target="_blank">http://www.dadm.dk/template/page/where-to-get-abortion-pill.aspx">pill
Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" poseduje bogato iskustvo na poslovima ispitivanja, razvoja, ugradnje, puštanja u rad i održavanja opreme ne hidroelektranama. Kao rezultat toga razvijen je jedinstveni upravljačko - regulacioni uređaj (JURU) za male hidroelektrane.
Prikačeni dokument:
Brosura za male hidroelektrane.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:46:34 AM
MIKROPROCESORSKI UPRAVLJAN TRANZISTORSKI INVERTOR MI 220/220-3500
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Invertori  
Godina:2007
Urađeno za: HE "Đerdap" 2
Rukovodilac: Rajko Prole, dipl. ing.
Saradnici: Predrag Ninković,dipl. ing.; mr Blagota Jovanović,dipl. ing.; Svetomir Skaramuca-Bakal,tehn.
Izgled invertora za HE "Đerdap II"
Izgled invertora za HE "Đerdap II"

zyrtec

zyrtec bartnederveen.nl" target="_blank">http://bartnederveen.nl?pageade=cetirizine-apotheek">bartnederveen.nl

paxil

paxil secnet.co.nz" target="_blank">http://secnet.co.nz?pagelhd=paroxetine-pharmacy-nz">secnet.co.nz
Invertor je namenjen napajanju potrošača naizmenične struje 220V,50Hz u okviru sistema besprekidnog napajanja. Više ovakvih uređaja u sistemu napaja paralelno potrošače, preko ststičke preklopke, sa mrežnim naponom kao rezervom. U konkretnom uređaju čeriri invertora rade u paraleli. Invertor je realizovan kao tranzistorski (prekidači su IGB tranzistori). Upravljačka elektronika zasnovana je na mikroprocesorima koji generišu referentnu sinusoidu,vrše njenu sinhronizaciju sa signalom iz statičke preklopke i vrše kompletan nadzor nad radom invertora. Analogni deo elektronike sadrži regulatore strujne i naponske petlje koji obezbeđuju veoma brz dinamički odziv (reda 2msec). Staičku korekcija napona se vrši promenom referentne sinusoide u mikroprocesoru. Frekvenca modulacije je oko 11KHz. Konstrukcija invertora je kompaktna i izvedena tako da se kao modul smešta u orman sistema besprekidnog napajanja.
Saradnici Instituta:  Svetomir Skaramuca-Bakal, Blagota Jovanović, Rajko Prole, Predrag Ninković
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:45:50 AM
REKONSTRUKCIJA JEDNOSMERNOG RAZVODA U GLAVNOJ TRAFOSTANICI 2 "LAFARGE BFC"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: Lafarge Beočinska fabrika cementa
Ključne reči / Tagovi:Ispravljači  jednosmerni razvod  
Godina:2006
Urađeno za: Lafarge Beočinska fabrika cementa
Rukovodilac: dr Vladimir Vukić, dipl. ing.
Saradnici: Dane Džepčeski, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Siniša Pantić, tehn.; Ljubiša Lalatović, tehn.
Izgled ormana jednosmernog razvoda u "Lafarge" fabrici cementa
Izgled ormana jednosmernog razvoda u "Lafarge" fabrici cementa

lexapro and weed effects

lexapro weed and alcohol" target="_blank">http://www.amergerzic.com/page/lexapro-and-weed-good.aspx">alcohol
Nakon rekonstrukcije jednosmernog razvoda u Glavnoj trafostanici 1 Beočinske fabrike cementa (GTS1 BFC) izvršene 2005. godine, na zahtev korisnika je isti posao urađen i u Glavnoj trafostanici 2 (GTS2 BFC). U okviru rekonstrukcije jednosmernog razvoda Glavne trafostanice 2 u "Lafarge Beočinskoj fabrici cementa" izvršena je ugradnja ispravljača DRI 220 - 63 (220V, 63A), akumulatorske baterije "Sunlight" AGM SVT 300, DC-DC pretvarača 220-24V, 10A, razvodnog ormara baterije i klima - uređaja snage 24 kW. Razlike u odnosu na projekat rekonstrukcije jednosmernog razvoda GTS1 BFC su ugradnja DC-DC pretvarača 220-24V, 10A, namenjenog za napajanje signalnih uređaja, promena broja ćelija baterije, kao i dodavanje opcije promene izlaznog napona ispravljača u opsegu ± 10%. Pretvarač 220-24V, 10A kao izvor ulaznog napona koristi bateriju 220V, a realizovan je kao sistem napajanja sa 100% redundansom. U okviru uređaja su paralelno vezana dva prekidačka napajanja od 10A, tako da pretvarač može da obezbedi nominalnu struju i u slučaju otkaza jednog modula od 10A. Pretvarač je smešten u čeličnom ormariću predviđenom za montažu na zid, sa analognim instrumentima za merenje struje i napona na izlazu uređaja.
Saradnici Instituta:  Darko Jevtić, Siniša Pantić, Vladimir Vukić, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
2centar2006 4.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
6/10/2011 10:44:55 AM
REKONSTRUKCIJA SISTEMA POBUDE GENERATORA A2 U TE-TO “NOVI SAD”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Digitalni regulatori  
Godina:2006
Urađeno za: P.D. "Panonske elektrane" - TE-TO "Novi Sad"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl.ing.
Saradnici: Dušan Joksimović, dipl.ing. Vujica Stanisavljević, dipl.tehn.
Izgled rekonstruisanog sistema pobude u TE TO "Novi Sad"
Izgled rekonstruisanog sistema pobude u TE TO "Novi Sad"

antidepressants

antidepressants uk teampaula.azurewebsites.net" target="_blank">http://teampaula.azurewebsites.net/rxcoupon/page/amitriptyline">teampaula.azurewebsites.net
Postojeći sistem pobude je rekonstruisan zamenom tiristorskih mostova, ugradnjom novog mikroprocesorskog sistema za generisanje impulsa za paljenje tiristora i kontrolu tiristorskih mostova i novih zaštita tiristorskih mostova, pri čemu je zadržan stari sistem automatske i ručne regulacije napona. Rekonstrukcija je imala za cilj eliminisanje nesimetrija među tiristorskim mostovima u paralelnom radu i povećanje pouzdanosti sistema pobude. Četiri postojeća tiristorska mosta su demontirana i zamenjena sa dva nova tiristorska mosta od kojih je uvek samo jedan u radu. Time je eliminisana nesimetrija, jer više ne postoji paralelan rad tiristorskih mostova. Dva mosta su ugrađena u cilju povećanja pouzdanosti sistema pobude. Takođe, svaki most ima svoj mikroprocesorski sistem za generisanje impulsa i kontrolu i svoje zaštite, tako da imamo dva potpuno nezavisna kanala, čime je postignuta potpuna redundancija. Most koji je u toploj rezervi se uključuje automatski u slučaju kvara na mostu koji je u radu. Prelazak sa mosta na most je moguće izvršiti i ručno pritiskom na odgovarajući taster. Realizovane su sledeće zaštite: termička zaštita, kratkospojna zaštita, zaštita od nesimetrije u samom mostu, zaštita od ispada ventilatora, zaštita od gubitka sinhronizacije, zaštita usled kvarova u sistemu za generisanje impulsa i kontrolu i zaštita od gubitka napajanja elektronike. Takođe, u samom mostu su ugrađeni pored svakog tiristora brzi osigurači sa mikroprekidačima. U slučaju reagovanja neke od ovih zaštita kanala u radu, on se automatski isključuje, a struju pobude preuzima drugi ispravan kanal bez ispada sistema pobude. Takođe, zadržan je i stari sistem za generisanje impulsa za paljenje tiristora, koji predstavlja hladnu rezervu novom sistemu. Pri radu sa starim sistemom za generisanje impulsa tiristorski mostovi rade paralelno.
Saradnici Instituta:  Zoran Ćirić, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
2centar2006 1.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:44:15 AM
INTERMITENTNO NAPAJANJE, REGULACIJA I UPRAVLJANJE ELEKTROSTATIČKIH FILTERA NA AGREGATU A1 U TE “NIKOLA TESLA A”, OBRENOVAC
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2006
Urađeno za: TE "Nikola Tesla" A1
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.; Slobodan Josifović, ing.; prof. dr Slobodan Vukosavić, dipl. ing. (ETF)
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Nikola Tesla A1"
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Nikola Tesla A1"

sertraline purchase

buy sertraline 50mg" target="_blank">http://www.coreyadler.com/page/Buy-Sertraline-100Mg">50mg

can i buy the abortion pill

buy the abortion pill online" target="_blank">http://azpodcast.azurewebsites.net/seo/page/buy-abortion-pill-cvs">online
Da bi se smanjila emisija pepela na zakonski dozvoljen nivo (ispod 50 mg/Nm3) na agregatu A1 u TE “Nikola Tesla A” izvršena je kompletna rekonstrukcija i proširenje filterskog postrojenja. Konzorcijum domaćih firmi, među kojima je bio i Institut “Nikola Tesla” i poljske firme “ELWO” koja je radila u saradnji sa “RAFAKOm” na čelu sa “Energoprojektom” je bio zadužen za demontažu postojeće opreme, projektovanje, nabavku, izradu, montažu, ispitivanja i puštanje u rad nove opreme. Institut “Nikola Tesla” je uradio uređaje za napajanje i automatsko upravljanje pojedinim sekcijama elektrofiltera (slike 1 i 2). U saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda razvijen je novi automatski regulator koji je objedinio funkcije regulacije napona, upravljanje motorima za otresanje elektroda i grejačima izolatora. Napravljene su kompletno četiri nova uređaja sa novim regulatorima i sa sledećim izlaznim podacima: 400 V, 530 A. Četiri uređaja (400 V, 260 A) koja su puštena u rad 2005. godine su rekonstruisana u smislu zamene automatskog regulatora i proširenja pripadajuće automatike. Ceo sistem je objedinjen i daljinski se upravlja preko RS485 serijske veze posredstvom MODEBUS protokola iz DCS-a celog agregata proizvodnje Instituta “M. Pupin”. Visokonaponski transformator/ispravljači su proizvodnje “Kraft” i isporučio ih je “Rafako”. Visokonaponsko merenje je realizovano sa posebnim optičkim pretvaračima za svaki kanal kako bi se izbegla eventualna razlika potencijala zbog velikih udaljenosti. U automatskom regulatoru su realizovana tri moguća moda upravljanja: 1-test (direktno komandovanje uglom upravljanja tiristora), 2- kontinualni (klasični način upravljanja sa regulacijom struje do proboja) i 3 – intermitentni (regulacija struje sa definisanim prekidima u vođenju tiristora). Svi regulatori su podešeni i pušteni u rad u intermitentnom režimu. Ovaj režim rada omogućava veću efikasnost čišćenja, veću energetsku efikasnost i veću pouzdanost elektrofilterskog postrojenja. U svakoj sekciji elektrofiltera sa regulacijom struje i napona objedinjeno je i upravljanje motorima taložnih i emisionih elektroda koji pripadaju toj sekciji i grejača svih izolatora. Ciklusi otresanja elektroda se pojedinačno podešavaju. Regulacija temperature grejača izolatora se vrši iz svake sekcije tako da postoji četverostruka rezerva. Pored toga, svaka sekcija vrši monitoring stanja na toj sekciji i merenje ulaznog i izlaznog pritiska i temperature dimnog gasa i efikasnosti čišćenja. Takođe se detektuje i alarmira nivo pepela u levkovima. Svi podaci o stanju procesnih veličina se mogu očitati na svakoj upravljačkoj jedinici i zajednički na ekranu DCS-a u upravljačkoj sobi agregata.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić, Sava Dobričić
Prikačeni dokument:
2centar2006 3.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:43:34 AM
INTERMITENTNO NAPAJANJE I REGULACIJA ELEKTROSTATIČKIH FILTERA NA AGREGATU A5 U TE “KOLUBARA A”, VELIKI CRLJENI
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2006
Urađeno za: TE "Kolubara"
Rukovodilac: mr Ilija Stevanović, dipl. ing.
Saradnici: Rajko Prole, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Sava Dobričić, dipl. ing.; Slobodan Josifović, ing; prof. dr Slobodan Vukosavić, dipl. ing.(ETF)
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Kolubara A5"
Izgled ormana elektrofiltera u TE "Kolubara A5"

melatonin tablets and pregnancy

melatonin tablets and pregnancy click" target="_blank">http://robertwesterlund.net/rxcoupon/page/1Mg-Melatonin-And-Pregnancy">click here

viagra na prodej

viagra" target="_blank">http://www.bvandam.com/page/viagra-prodej-brno">viagra
Na elektrofilteru generatora A5 u TE “Kolubara A” je usled njegove smanjene efikasnosti bilo potrebno izvršiti rekonstrukciju ili zamenu postojećeg sistema za regulaciju. Smanjena efikasnost rada elektrofiltera se ogledala u čestim ispadima pojedinih sekcija prouzrokovanih kratkim spojevima među elektrodama i nemogućnošću postojećeg sistema za napajanje i upravljanje elektrodnog sistema da održava dovoljno visok napon kako bi se postiglo potrebna efikasnost čišćenja. Postojeći sistem za napajanje visokonaponskog ispravljača elektrofiltera koji je posedovao klasično kontinualno napajanje i regulaciju je zamenjen novim sistemom sa savremenijim načinom upravljanja. Novi sistem napajanja koristi princip intermitentne regulacije koja je primenjena na postojeću koncepciju i realizaciju visokonaponskog transformator/ispravljača. Na ovaj način eliminisani su česti ispadi sekcija elektrofiltra zbog proboja između elektroda što je omogućilo neprekidan rad pojedinih sekcija u toku rada bloka. Samim tim, a i zbog efikasnijeg principa rada nove regulacije, znatno je smanjena emisija pepela u vazduh iz dimnjaka elektrane. Takođe, ostvarena je ušteda energije koja se prema podacima iz literature kreće do 25%. Razvijen je, projektovan i urađen optički sistem za merenje jednosmernog napona i struje elekrofiltera sa otporničkim deliteljem koji se nalazi izvan kotla VN transformatora Na ovom agregatu ugrađene su četiri upravljačka ormana (380 V, 333 A) za napajanje četiri sekcije elektrofiltra svaka snage 125 kVA i 106 kV, 1250 mA.
Saradnici Instituta:  Ilija Stevanović, Slobodan Josifović, Rajko Prole, Darko Jevtić
Prikačeni dokument:
2centar2006 2.pdf  
1234567...Poslednja

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM