Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Analiza statičkih i dinamičkih stanja EES

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234567...Poslednja
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 1:05:44 PM
Analiza opravdanosti promene prenosnog odnosa na blok transformatorima u HE Bajina Bašta
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2007
Urađeno za: PD Drinsko-limske HE, Bajina Bašta
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Petar Kovačević, dipl. ing, Igor Belić, dipl. ing, Branislav Ćupić, dipl. ing, Vladimir Sovrlić, dipl. ing, Miloš Stojković, dipl. ing.

where can i get an abortion pill near me

where can i get an abortion pill in texas inetapakistan.azurewebsites.net" target="_blank">http://inetapakistan.azurewebsites.net/coupons/page/where-can-i-go-to-get-an-abortion-pill.aspx">inetapakistan.azurewebsites.net
Saradnici Instituta:  Igor Belić, Miloš Stojković, Saša Minić, Branislav Ćupić, Petar Kovačević, Vladimir Sovrlić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 12:37:10 PM
I faza - Sistemski parametri regulacije pobude i turbinske regulacije u elektranama EPS-a
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda" Srbije
Rukovodilac: Dr Dušan Arnautović, dipl. ing, Saša Minić, dipl. ing.
Saradnici: Prof. dr Dragan Popović, dipl. ing, naučni savetnik Mr Milan Ivanović, dipl. ing. Sanja Ivković, dipl. ing. Nikola Georgijević, dipl. ing. Slavko Veinović, dipl. ing. Đorđe Stojić, dipl. ing. Mr Slobodan Bogdanović, dipl. ing. Dane Džepčeski, dipl. ing. Jelena Pavlović, dipl. ing.

naltrexone reviews reddit

naltrexone" target="_blank">http://www.bistromc.org/page/naltrexone-reviews-reddit">naltrexone reviews
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Milan Ivanović, Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Nikola Georgijević, Sanja Ivković, Jelena Pavlović, Dane Džepčeski, Slavko Veinović, Slobodan Bogdanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:39:16 AM
Statizam regulacije napona generatora u analizama dinamičke sigurnosti prenosnih mreža
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
M. Ivanović, D. Popović, S. Minić, "Statizam regulacije napona generatora u analizama dinamičke sigurnosti prenosnih mreža", časopis "Tehnika - Elektrotehnika", br. 1, 2013, str. 88 - 94, ISSN 0040-2176
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:11:55 AM
Metoda za proračun neisporučene električne energije u srednjenaponskoj mreži koja nije integrisana u sistem daljinskog upravljanja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

how much is an abortion pill Philippines

abortion pill side effects ph click" target="_blank">http://www.bc3.eu/blog/coupons/page/abortion-pill-over-the-counter-ph.aspx">click abortion pill price ph

where can i buy naltrexone

can you buy naltrexone over the counter go" target="_blank">http://www.poddracimkamenem.cz/blog/coupons/page/buy-naltrexone-online.aspx">go
N. Vrcelj, "Metoda za proračun neisporučene električne energije u srednjenaponskoj mreži koja nije integrisana u sistem daljinskog upravljanja", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 23, str. 1-15, 2013, ISBN 0350-8528
Saradnici Instituta:  Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:33:32 PM
Analiza mogućnosti priključenja SE "Novi Milanovac" na elektrodistributivnu mrežu
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: „ML System" d.o.o.
Rukovodilac: Saša Minić, dipl. ing.

nifedipine grossesse

acheter nifedipine andrewwestgarth.co.uk" target="_blank">http://www.andrewwestgarth.co.uk/blog/template/page/acheter-nifedipine-30.aspx">andrewwestgarth.co.uk nifedipine

where can i buy low dose naltrexone

buy low dose naltrexone http://mykolad.com/rxcoupon/page/Low-Dose-Naltrexone-Buy" rel="nofollow">read

naltrexone vs naloxone

methyl" target="_blank">http://knagis.miga.lv/blog/coupons/page/naloxone-nalorphine-and-naltrexone.aspx">methyl naltrexone vs naloxone
Saradnici Instituta:  Saša Minić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 4:20:51 PM
Računarski program za analize statičkih i dinamičkih stanja elektroenergetskih interkonekcija
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

naloxone vs naltrexone

naloxone" target="_blank">http://www.dogancoruh.com/template/page/methyl-naltrexone-vs-naloxone.aspx">naloxone vs naltrexone
D. Popović, M. Ivanović, S. Minić, "Računarski program za analize statičkih i dinamičkih stanja elektroenergetskih interkonekcija", Međunarodni naučno-stručni Simpozijum Infoteh - Jahorina 2013, ENS-2-3, Jahorina, 20. mart - 22. mart 2013, ISBN 978-99955-763-1-8
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Milan Ivanović
1234567...Poslednja

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM