Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Energetska efikasnost u prenosu, distribuciji i korišćenju električne energije

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234567...Poslednja
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:16:33 AM
Influence of Biogas Cogeneration Plant to the Power Quality of Power Distribution Network
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

naltrexone buy

naltrexone fibromyalgi site.cegep-rimouski.qc.ca" target="_blank">http://site.cegep-rimouski.qc.ca/apefc/page/naltrexone-addictive-personality">site.cegep-rimouski.qc.ca
B. Kostic, A. Nikolic, J. Radakovic, "Influence of Biogas Cogeneration Plant to the Power Quality of Power Distribution Network", 17th International Symposium on Power Electronics - Ee2013, Novi Sad, Republic of Serbia, October 30 - November 1, 2013, Power Electronics Society, ISBN 978-86-7892-551-1, SpS-2.5 - SpS-2.5, pp. 1-5, http://www.dee.uns.ac.rs/
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 2:25:03 PM
Smanjenje prenosne (nominalne) snage transformatora u električnim mrežama sa višim harmonicima
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
M. Kostić, "Smanjenje prenosne (nominalne) snage transformatora u električnim mrežama sa višim harmonicima", 8. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore sa regionalnim učešćem, R-2.08, Vrnjačka Banja, 2012.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 11:37:47 AM
Reduction of Electric Energy Consumption in Induction Motor Drives by Setting Supply Voltage
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

viagra prodej cena

viagra prodej inzerce krishnan.co.in" target="_blank">http://krishnan.co.in/blog/page/Viagra-Pro-Mlade.aspx">krishnan.co.in
M. Kostic, M. Ivanovic and S. Minic, "Reduction of Electric Energy Consumption in Induction Motor Drives by Setting Supply Voltage", 2nd International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA 2012), EE03, Newcastle upon Tyne, UK, 2012.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Saša Minić, Milan Ivanović
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 11:06:10 AM
Effects of Voltage Quality on Induction Motor Efficient Energy Usage
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

buy abortion pill online usa

purchase" target="_blank">http://blog.tgworkshop.com/page/Where-To-Buy-Abortion-Pill-In-Usa">purchase abortion pill online
Miloje M. Kostić, "Effects of Voltage Quality on Induction Motor Efficient Energy Usage", Induction Motors - Modeling and Control, Rui Esteves Arauujo, pp. 127-156, ISBN 978-953-51-0843-6.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 10:55:57 AM
Equivalent Circuit Improvement Method for Induction Motor Efficiency Determination
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

zoloft pregnancy side effects

zoloft and pregnancy autism" target="_blank">http://news.bs.kg/template/page/zoloft-pregnancy-side-effects.aspx">autism
Miloje M. Kostić, "Equivalent Circuit Improvement Method for Induction Motor Efficiency Determination", Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol. 25, No 1, April 2012, pp. 31-42, ISSN 0353-3670
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 10:19:57 AM
Proračun i analiza dodatnih gubitaka u gvožđu asinhronih motora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

mirtazapine alcohol withdrawal

mirtazapine side effects" target="_blank">http://www.fiorentina.info/page/mirtazapine-sleep.aspx">effects
M. Kostić, "Proračun i analiza dodatnih gubitaka u gvožđu asinhronih motora", Tehnika - elektrotehnika, Vol 61, 2012-5, str.773-782, ISSN 0040-2176
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
1234567...Poslednja

VESTI

 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM

DOGAĐAJI