Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Kompenzacija reaktivne snage u distributivnim i industrijskim mrežama

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123456
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/15/2014 3:53:30 PM
Kombinovani antirezonantni filtri u kondenzatorskim baterijama za kompenzaciju reaktivne energije
Kategorija:Patenti  
Godina:2013

flomax

flomax" target="_blank">https://www.onderdewatertoren.nl?pageyqy=tamsulosine-kopen">flomax

kamagra

kamagra" target="_blank">http://labradoodle.nu?pagegxx=kamagra-sverige">kamagra

Buy Abortion Pill

The paper has lots of buy abortion pill. Study this faithfully.
Instantly look article regarding purchase" target="_blank">http://abortioncoupon.com/abortion-pill">purchase abortion pill FYI.
The following paper holds bunch of medical abortion cost. Also here goes different article
M. Kostić, "Kombinovani antirezonantni filtri u kondenzatorskim baterijama za kompenzaciju reaktivne energije", Prijava patenta P- 2010/0539, "Glasnik intelektualne svojine", broj 4-2013. godine, Isprava o patentu broj 52733, Datum upisa patenta u Registar: 13.05.2013.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/15/2014 3:50:58 PM
Novi postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona
Kategorija:Patenti  
Godina:2013

otc asthma inhaler canada

over the" target="_blank">http://www.peider.dk/page/over-the-counter-asthma-inhalers-uk.aspx">the counter asthma inhalers
M. Kostić, "Novi postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona", Prijava patenta P-2009/0380, "Glasnik intelektualne svojine", broj 2-2013. godine, Isprava o patentu broj 52496, Datum upisa patenta u Registar: 10.12.2012
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:40:19 AM
Procedure for Design of Anti-resonant Filters in MV Networks
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013
M. M. Kostić, Nikola Georgijević, Saša Minić, "Procedure for Design of Anti-resonant Filters in MV Networks", 17th International Symposium on Power Electronics - Ee2013, Novi Sad, Republic of Serbia, October 30 - November 1, 2013, Power Electronics Society, ISBN 978-86-7892-551-1, T.6.3, pp. 1-4, http://www.dee.uns.ac.rs/
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Saša Minić, Nikola Georgijević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:38:27 AM
Izbor i dimenzionisanje kompenzacije reaktivne energije potrošača sa motorima srednjeg napona
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

abortion pill cost

abortion" target="_blank">http://jensen.azurewebsites.net/rxcoupon/page/How-Much-Does-Abortion-Pill-Cost">abortion pill cost

pregabaline ldm

pregabalin 150 oscarsotorrio.com" target="_blank">http://oscarsotorrio.com/page/pregabalin-300-mg.aspx">oscarsotorrio.com
M.M. Kostić, N.Georgijević, "Izbor i dimenzionisanje kompenzacije reaktivne energije potrošača sa motorima srednjeg napona", "ENERGIJA-Ekonomija-Ekologija", Broj 1-2, 2012, str.133-139, ISSN 0354-8651
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Nikola Georgijević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:21:41 PM
Idejni projekat racionalizacije potrošnje električne energije kompenzacijom reaktivne snage u mreži Rudarskog basena "Kolubara", I faza - Površinski kop Tamnava (Sveska 2)
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda" Srbije
Rukovodilac: Dr Miloje Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Georgijević, dipl. ing

vibramycin

vibramycin redirect" target="_blank">https://www.onderdewatertoren.nl?pageyqy=doxycycline-kopen">redirect
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Nikola Georgijević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 4:26:57 PM
Idejni projekat racionalizacije potrošnje električne energije kompenzacijom reaktivne snage u mreži Rudarskog basena "Kolubara", Sveska 2/1: Kompenzacija reaktivne snage u mreži RB „Kolubara" koji se napaja iz TS 110/35 kV Vreoci - polje „B", polje „D" i deo PK Tamnava
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda" Srbije
Rukovodilac: Dr Miloje Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Georgijević, dipl. ing.

buy abortion pill online safely

buy the" target="_blank">http://motoblog.benndorf.de/page/Where-Can-You-Buy-The-Abortion-Pill">the abortion pill online
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Nikola Georgijević
123456

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM