Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Nadzor (monitoring) energetskih transformatora

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
5/24/2013 1:01:01 PM
On-line Remote Monitoring of Generators and Transformers in Energy Power Systems
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

plendil

plendil" target="_blank">http://nordteams.se?pageicp=felodipin-pris">plendil

naltrexone buy online

where can i buy low dose naltrexone yunnying.com" target="_blank">http://www.yunnying.com/rxcoupon/page/Buy-Naltrexone-Online-Cheap">yunnying.com
S. Milić, M. Srećković, N. Karanović, Z. Kršenković, J. Marković-Petrović: "On-line Remote Monitoring of Generators and Transformers in Energy Power Systems", Powerplants 2010, Elektrane 2010, međunarodna konferencija, zbornik radova ISBN:9788678770203, Vrnjačka Banja, Srbija, 26-29. oktobar 2010.
Saradnici Instituta:  Saša Milić
5/14/2013 8:29:45 AM
Loading of transformers in conditions of controlled cooling system
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

spironolactone

spironolactone http://qualineer.se?pageppw=kpa-spironolactone-eibt" rel="nofollow">qualineer.se
Zoran Radaković, Dušan Jačić, Jelena Lukić, Srđan Milosavljević; Loading of transformers in conditions of controlled cooling system; European Transactions on Electrical Power; Article first published online: 14 SEP 2012; DOI: 10.1002/etep.1688; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etep.1688/pdf
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Jelena Lukić, Dušan Jačić
5/7/2013 8:12:39 AM
Integrated Menagement System for Testing, Monitoring and Diagnostic of Power Transformer Insulation
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

abortion pill online

abortion pill online blackberrylanepress.com" target="_blank">http://blackberrylanepress.com/subscriptions">blackberrylanepress.com

prednisolon

prednisolon tabletta link" target="_blank">http://jensen.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Prednisolon-Kup-100-Mg">link
D. Kovacevic, J. Lukic, D. Naumovic-Vukovic, S. Skundric, Integrated Menagement System for Testing, Monitoring and Diagnostic of Power Transformer Insulation, XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology,September 6-11, Lisbon, Portugal, 2009.
Saradnici Instituta:  Dragan Kovačević, Jelena Lukić, Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić
4/8/2013 12:17:06 PM
REMOTE MONITORING OF POWER TRANSFORMERS THERMAL IMAGE
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

lamotrigin lever

lamotrigin" target="_blank">http://hvorvikankobe.website/hvor-vi-kan-k%C3%B8be-lamotrigin.jsp">lamotrigin aurobindo
Dejan MISOVIC, Dragan KOVACEVIC, Srdjan MILOSAVLJEVIC, Slobodan M. MAKSIMOVICH, Vladimir M. SHILJKUT ‘REMOTE MONITORING OF POWER TRANSFORMERS THERMAL IMAGE’,CIRED Workshop, 2012, Lisbon 29-30 May, Paper 045, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6302362&contentType=Conference+Publications&sortType%3Dasc_p_Sequence%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A6302339%29
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Dejan Misović
4/8/2013 10:01:44 AM
On-line thermal management system for generator power transformers in thermal power plant based on NI Wireless Sensor Network
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

duloxetine alcohol cravings

duloxetine side effects extrageek.com" target="_blank">http://www.extrageek.com/coupons/page/duloxetine-side-effects-weight-loss.aspx">extrageek.com
A.Nikolic, A.Zigic, N.Miladinovic, “On-line thermal management system for generator power transformers in thermal power plant based on NI Wireless Sensor Network”, NI Days 2011 Conference, Beograd, Serbia, October 2011, http://serbia.ni.com/nidays
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Nikola Miladinović, Aleksandar Žigić
4/4/2013 3:06:03 PM
Sistem za daljinski on-line monitoring temperature i gasova u ulju transformatora bloka b2 u TENT-B
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

how much is an abortion pill Philippines

abortion pill online ph online" target="_blank">http://blog.simplecode.eu/coupons/page/how-much-is-the-abortion-pill-ph.aspx">online the abortion pill philippines

abortion pill spain

abortion" target="_blank">http://pizza-and-go.es?pageraw=abortion-pill-spain">abortion pill spain
Aleksandar Nikolić, Aleksandar Žigić, Nikola Miladinović, Jelena Lukić, Srđan Milosavljević, Predrag Vasić, Milovan Milovanović „Sistem za daljinski on-line monitoring temperature i gasova u ulju transformatora bloka B2 u TENT-B", 30. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor 2011. godine, http://www.cigresrbija.org/
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Aleksandar Nikolić, Nikola Miladinović, Jelena Lukić, Aleksandar Žigić
12

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM