Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Planiranje izvora reaktivne snage u prenosnim mrežama

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/27/2012 10:00:55 AM
Poboljšanje kompenzacije reaktivne energije u EES EPS-a povećanjem korišćenja postojećih kondenzatorskih baterija (V faza - područje Elektrovojvodine, izuzev ED Novi Sad)
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2011
Urađeno za: JP Elektroprivreda Srbije, Beograd
Rukovodilac: Dr Miloje Kostić
Saradnici: Petar Kovačević, dipl. ing.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Petar Kovačević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 2:40:54 PM
Ocena rezerve reaktivne snage u EES Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2001

drug coupon

discount prescription drug card mattnichols.co.uk" target="_blank">http://www.mattnichols.co.uk/page/new-prescription-coupons">mattnichols.co.uk
E. Radojičić-Turković, M. Turković, I. Jovanović, Z. Radojević, V. Janković, "Ocena rezerve reaktivne snage u EES Srbije", 25. savetovanje JUKO CIGRE, R 38-11, Herceg Novi, 2001.
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 2:39:46 PM
Jedan pristup određivanju rezerve reaktivne snage u složenim EES-a
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2001

naltrexone reviews webmd

naltrexone shot reviews online" target="_blank">http://testbed.idippedut.dk/rxcoupon/page/Naltrexone-Reviews">online
E. Turković, I. Jovanović, M. Turković, "Jedan pristup određivanju rezerve reaktivne snage u složenim EES-a", XLV konferencija ETRAN, Bukovička Banja, 4-7. jun 2001, str. 291-294.
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 2:15:08 PM
Troškovi prenosa reaktivnih snaga i tarifni stavovi za reaktivnu energiju
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2002

tadalafil generico costo

cialis generico inetapakistan.azurewebsites.net" target="_blank">http://inetapakistan.azurewebsites.net/coupons/page/tadalafil-online.aspx">inetapakistan.azurewebsites.net
M. Kostić, 'Troškovi prenosa reaktivnih snaga i tarifni stavovi za reaktivnu energiju", Elektroprivreda br. 4, 2002, str. 13-27.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/10/2011 1:16:04 PM
The Evaluation of the System Reactive Reserve and its Influence on the System Voltage Regulation in EPS of Serbia
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2001

melatonin

melatonin stockholmsdesignbyra.se" target="_blank">http://stockholmsdesignbyra.se?pagehuu=melatonin-pris">stockholmsdesignbyra.se
E. Turković, M. Turković, I. Jovanović, I. Škokljev, V. Janković, "The Evaluation of the System Reactive Reserve and its Influence on the System Voltage Regulation in EPS of Serbia", Proceedings of Regional Meeting CIGRE, Black Sea EL-NET 2001, Suceava, Romania, 10-14. June 2001, paper I.5.3.
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/9/2011 11:54:01 AM
Jedan prilaz optimalnom izboru lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage u električnim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007

lexapro and weed safe

lexapro weed effects click" target="_blank">http://www.femchoice.org/femchoice.org/page/lexapro-and-weed-anxiety.aspx">click
D. P. Popović, M. Stojković, "Jedan prilaz optimalnom izboru lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage u električnim mrežama", Tehnika - Elektrotehnika, br. 2, 2007, str.1-8.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković
1234

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM