Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

1234567
5/14/2013 8:41:32 AM
Oxidation Phenomena and Role of Oil Inhibitors
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009
J.Lukić, "Oxidation Phenomena and Role of Oil Inhibitors“, My Transfo do Brasil, Rio de Janeiro, 20-24 September 2009.
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić
5/14/2013 8:39:13 AM
Oil oxidation – role of oil inhibitors
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008
J.Lukić, “Oil oxidation – role of oil inhibitors”, My Transfo 2008, Torino, 17-18 th December 2008.
Saradnici Instituta:  Jelena Lukić
5/8/2013 12:21:02 PM
On-site Measurement of Load and No-load Losses of GSU Transformer
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011
D. Naumovic-Vukovic, S. Skundric, Ljubisa Nikolic, Aleksandar Zigic, D. Kovacevic, S. Milosavljevic, On-site Measurement of Load and No-load Losses of GSU Transformer, Proceedings of the 15th International Conference on Systems - "Recent Researches in systems science", Corfu Island Greece, July 14-16 2011, PUblished by WSEAS Press ISBN 978-1-61804-023-7, ISSN 1792-4235, str. 469-473
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Ljubiša Nikolić, Dragan Kovačević, Dragana Naumović-Vuković, Aleksandar Žigić, Slobodan Škundrić
4/8/2013 10:13:06 AM
Current Source Converter Topologies for PMSG Wind Turbine Applications
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
A.Nikolic, B.Jeftenic (invited paper), “Current Source Converter Topologies for PMSG Wind Turbine Applications”, in Proceedings of International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2010, Special session on wind energy conversion systems, Ohrid, FYRM, September 2010, http://www.epe-pemc2010.com
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić
4/8/2013 10:11:51 AM
Influence of Wind Generator Different Operating Regimes to the Power Quality in Supply Network
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
A.Nikolic, B.Kostic, (invited paper), “Influence of Wind Generator Different Operating Regimes to the Power Quality in Supply Network”, in Proceedings of 2nd International Symposium On Environment Friendly Energies And Applications (EFEA 2012), Special session “Energy Efficient Applications for Energy Management Systems (EnMS)”, Newcastle upon Tyne, UK, June 2012, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6294071&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F6273235%2F6294024%2F06294071.pdf%3Farnumber%3D6294071
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Branka Kostić
4/8/2013 10:09:50 AM
Hysteresis Control and Constant-Switching Strategy in Direct Torque Control Drive – A Comparative Analysis
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008
A.Nikolic, B.Jeftenic (invited paper), “Hysteresis Control and Constant-Switching Strategy in Direct Torque Control Drive – A Comparative Analysis”, in Proceedings of the 12th WSEAS International Multi-Conference on Circuits, Systems, Computers and Communications, Crete Island, Greece, July 2008, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2008/crete/circuits/circuits67.pdf
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić
1234567

VESTI

 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM
 • Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

  mixing lexapro and weed

  mixing weed and adderall go
  Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  4/3/2016 10:31:58 PM

DOGAĐAJI