Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
dijagnostika

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
6/5/2013 1:13:04 PM
Razvoj integrisane, kompleksne dijagnostike stanja energetskih i mernih transformatora
Kategorija:Prospekti  
Klijenti: JP "ELEKTROMREŽA SRBIJE"
Godina:2008-2010

prednisolon

prednisolon tabletta inetapakistan.azurewebsites.net" target="_blank">http://inetapakistan.azurewebsites.net/coupons/page/prednisolon-kp-30-mg-adagolsa.aspx">inetapakistan.azurewebsites.net
Globalni procesi liberalizacije i deregulacije elektroenergetskog sektora postavili su nove tehničko-tehnološke zahteve istraživačkim i razvojnim centrima u svetu i kod nas. Zahtev savremenog tržišta je integracija više naučnih disciplina i tehnologija: elektroenergetika, elektronika, informatika, metrologija, standardizacija, menadžment.
Prikačeni dokument:
p1_2011.pdf  
6/4/2013 8:28:20 AM
Računarsko-merni komunikacioni sistemi u daljinskom nadzoru i dijagnostici
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011
S. Milić, N. Miladinović, J. Marković-Petrović: "Računarsko-merni komunikacioni sistemi u daljinskom nadzoru i dijagnostici", CIGRE - Srbija 30. savetovanje, zbornik radova R D2 - 12, Zlatibor, Srbija, 29. maj - 03. jun 2011.
Saradnici Instituta:  Nikola Miladinović, Saša Milić
5/22/2013 2:46:13 PM
Informacioni sistem za dijagnostiku stanja električnih mašina
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011
Saša Milić, Vladimir Polužanski, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Jelena Kožicić „Informacioni sistem za dijagnostiku stanja električnih mašina", Međunarodni naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije - INFOTEH 2011 X simpozijum, zbornik radova, Vol. 10, Ref. D-2, strane 283-286, Jahorina, Republika Srpska, mart 2011.
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Saša Milić
5/20/2013 9:08:06 AM
Diagnostics Elements of Partial Discharges
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008

citalopram and alcohol cravings

citalopram and alcohol memory loss pietschsoft.com" target="_blank">http://pietschsoft.com/seo/page/citalopram-hydrobromide-and-alcohol">pietschsoft.com
N.Kartalovic, D.Kovacevic, S.Milosavljevic, Dj.Jovanovic, M.Savicevic, Diagnostics Elements of Partial Discharges, International Symposium Power Plants 2008, october 2008, Vrnjacka Banja, Serbia, (CD)
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Đorđe Jovanović, Nenad Kartalović
5/7/2013 9:12:03 AM
Koncepti merenja i dijagnostike parcijalnih pražnjenja
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

buy mirtazapine online uk

buy mirtazapine online" target="_blank">http://blog.thekid.me.uk/rxcoupon/page/Mirtazapine-45-Mg-Buy-Online">online

cialis generico

cialis generico online italia consegna veloce jaysmith.us" target="_blank">http://www.jaysmith.us/page/Tadalafil-Mylan-Prezzo.aspx">jaysmith.us
Dragan Kovačević, Srđan Milosavljević, Djordje Jovanović, Nenad Kartalović, Koncepti merenja i dijagnostike parcijalnih pražnjenja, Zbornik radova za međunarodnu konferencija CG KO CIGRE, Budva, 12-16. oktobar 2009. godine (CD)
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Đorđe Jovanović, Nenad Kartalović
4/8/2013 11:53:14 AM
Baza podataka za unapređenje dijagnostike stanja transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

amlodipin

amlodipin krka hk.onkyo.com" target="_blank">http://www.hk.onkyo.com/en/blog/page/amlodipin-teva.aspx">hk.onkyo.com

prednisolon og alkohol

prednisolon 25 mg francescocutolo.it" target="_blank">http://www.francescocutolo.it/page/prednisolon-25-mg">francescocutolo.it
Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Nikola Miladinović, Jelena Delić, Dragan Kovačević „Baza podataka za unapređenje dijagnostike stanja transformatora", XI simpozijum INFOTEH, Jahorina 2012. godine, http://www.infoteh.rs.ba/rad/2012/ENS-1/ENS-1-4.pdf
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Jelena Lazić
12

VESTI

 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM

DOGAĐAJI