Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
energetska efikasnost

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
5/20/2013 9:37:12 AM
Metodologija određivanja energetskih indikatora za analizu energetske efikasnosti u papirnoj industriji
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
M.Stamenić, A.Nikolić, G.Jankes, S.Milosavljević, “Metodologija određivanja energetskih indikatora za analizu energetske efikasnosti u papirnoj industriji”, Zbornik radova XVI Simpozijuma iz oblasti papira, celuloze, ambalaže i grafike, Zlatibor, Juni 2010.
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Aleksandar Nikolić
4/8/2013 12:11:57 PM
Parametri energetske efikasnosti sušne sekcije papir mašine
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012
G.Jankes, M.Stamenić, N.Tanasić, A.Nikolić, M.Trninić, T.Simonović, „Parametri energetske efikasnosti sušne sekcije papir mašine“, Zbornik radova XVIII Simpozijuma iz oblasti papira, celuloze, ambalaže i grafike, Zlatibor, Juni 2012.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić
4/8/2013 12:10:27 PM
Energy management system in industry as a precondition for energy efficiency improvement
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

morphine with naltrexone and naloxone

naloxone" target="_blank">http://blog.cr-inside.org/page/Buprenorphine-Naloxone-And-Naltrexone">naloxone vs naltrexone
G.Jankes, M.Stamenic, A.Nikolic, N.Tanasic, J.Delic, “Energy management system in industry as a precondition for energy efficiency improvement”, in Proceedings of Third Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection IEEP 2011, Kopaonik, Serbia, June 2011, http://www.drustvo-termicara.com/dogadjaji/iii-regionalna-konferencija-o-industrijskoj-energetici-i-zastiti-zivotne-sredine
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Jelena Lazić
4/8/2013 10:28:56 AM
Povećanje energetske efikasnosti kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta (EnMS)
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

progesterone effet

progesterone taux read" target="_blank">http://www.classic-color.com/Blog/coupons/page/progesterone-def.aspx">read
A.Nikolić, M.Stamenić, G.Jankes, S.Milosavljević, N.Tanasić, „Povećanje energetske efikasnosti kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta (EnMS)“, Zbornik radova XVIII Simpozijuma iz oblasti papira, celuloze, ambalaže i grafike, Zlatibor, Juni 2012, http://deto.rs/cpag/XVIII%20Symposium%20CPAG%20-%20teme+autori.pdf
Saradnici Instituta:  Srđan Milosavljević, Aleksandar Nikolić
4/8/2013 10:16:26 AM
Značaj ispitivanja kvaliteta električne energije za izradu i izvođenje projekata energetske efikasnosti
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008
A.Nikolić, V.Ćuk, Z.Đedović, “Značaj ispitivanja kvaliteta električne energije za izradu i izvođenje projekata energetske efikasnosti”, Zbornik radova XIV Simpozijuma iz oblasti papira, celuloze, ambalaže i grafike, Zlatibor, Juni 2008, http://www02.abb.com/global/itabb/itabb705.nsf/0/59cc6526721d7289c125746600384d69/$file/PROGRAMM++-+XIV+SYMPOSIUM++-+ZLATIBOR+2008.pdf
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 11:35:26 AM
Wind Farm Connection to Serbian Distribution Network - Austere Quality Requirements vs. More Economical Power Distribution
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

seroquel vidal

seroquel notice read" target="_blank">http://blog.nvcoin.com/page/Seroquel-Avis">read
Sasa Minic, Dragan Tasic," Wind Farm Connection to Serbian Distribution Network - Austere Quality Requirements vs. More Economical Power Distribution", Invited paper, Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Systems (Part of the 15th WSEAS CSCC Multiconference), Corfu Island, Greece, July 14-16, 2011, pp. 282-287, ISSN 1792-4235
Saradnici Instituta:  Saša Minić
12

VESTI

 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM
 • Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

  mixing lexapro and weed

  mixing weed and adderall go
  Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  4/3/2016 10:31:58 PM

DOGAĐAJI