Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
kvalitet el. energije

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:16:33 AM
Influence of Biogas Cogeneration Plant to the Power Quality of Power Distribution Network
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

naltrexone buy

naltrexone fibromyalgi site.cegep-rimouski.qc.ca" target="_blank">http://site.cegep-rimouski.qc.ca/apefc/page/naltrexone-addictive-personality">site.cegep-rimouski.qc.ca
B. Kostic, A. Nikolic, J. Radakovic, "Influence of Biogas Cogeneration Plant to the Power Quality of Power Distribution Network", 17th International Symposium on Power Electronics - Ee2013, Novi Sad, Republic of Serbia, October 30 - November 1, 2013, Power Electronics Society, ISBN 978-86-7892-551-1, SpS-2.5 - SpS-2.5, pp. 1-5, http://www.dee.uns.ac.rs/
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 1:42:13 PM
Analiza kvaliteta električne energije i promena napona pri priključenju male hidroelektrane Kaludra
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: PD "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo, „Studenicaelektro" d.o.o, 23.Novembar 30, 36342 Ušće
Rukovodilac: Branka Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Saša Minić, dipl. ing.

symbicort forte

symbicort" target="_blank">http://msahin.net/template/page/symbicort-inhaler-generic.aspx">symbicort
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 1:24:53 PM
Analiza kvaliteta električne energije i promena napona pri priključenju male hidroelektrane Velež
Kategorija:Studije i elaborati  
Godina:2013
Urađeno za: PD "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo, „Univers" d.o.o, P. Vilimonovića BB, 36350 Raška
Rukovodilac: Branka Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Saša Minić, dipl. ing.

buy abortion pill

buy abortion pill open" target="_blank">http://pizza-and-go.es?pageraw=buy-abortion-pill">open

buy fluoxetine

buy" target="_blank">http://www.visuallylocated.com/seo/page/Fluoxetine-20Mg-Capsules">buy fluoxetine
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branka Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/11/2013 1:59:05 PM
Merenje i analiza parametara kvaliteta električne energije male elektrane sa kogeneracionim postrojenjem na biogas
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

where can i get the abortion pill

abortion pill name redirect" target="_blank">http://www.dadm.dk/template/page/where-to-get-abortion-pill.aspx">redirect

sertraline and alcohol reddit

sertraline" target="_blank">http://www.mattnichols.co.uk/page/sertraline-and-alcohol-blackouts">sertraline and alcohol
B. Kostić, A. Nikolić, J. Radaković, "Merenje i analiza parametara kvaliteta električne energije male elektrane sa kogeneracionim postrojenjem na biogas", 8. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore sa regionalnim učešćem, R-2.06, Vrnjačka Banja, 2012.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Branka Kostić
4/8/2013 12:04:20 PM
Analiza prelaznih režima u elektromotornom pogonu za paletiranje na osnovu parametara kvaliteta električne energije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007

buy cheap abortion pill

buy abortion pill http://hospicevolunteertrainingonline.com/cause-suffering" rel="nofollow">hospicevolunteertrainingonline.com

nexium

nexium go" target="_blank">http://kk-vine.at?pagemrc=esomeprazol-absetzen">go
V.Ćuk, A.Nikolić: "Analiza prelaznih režima u elektromotornom pogonu za paletiranje na osnovu parametara kvaliteta električne energije", Zbornik radova Elektrotehničkog instituta "Nikola Tesla", UDK: 621.314.223: 621.3.015.3, BIBLID:0350-8528(2007), 18, str. 1-8, Beograd, 2007.
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić
4/8/2013 10:27:27 AM
Uticaj različitih režima rada elektrostatičkog filtra na napojnu mrežu
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007

benadryl and pregnancy third trimester

benadryl pregnancy nausea" target="_blank">http://www.informaticando.net/coupons/page/benadryl-and-pregnancy-second-trimester.aspx">nausea

progesterone naturelle

progesterone injection open" target="_blank">http://blog.icefire.ca/page/Progesterone-Effet">open
A.Nikolić, I.Stevanović, “Uticaj različitih režima rada elektrostatičkog filtra na napojnu mrežu”, Zbornik radova sa 51-ve konferencije ETRAN, Herceg Novi, Crna Gora, Jun 2007, http://etran.etf.rs/
Saradnici Instituta:  Aleksandar Nikolić, Ilija Stevanović
123

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM