Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
Digitalni regulatori

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
11/10/2015 3:34:34 PM
Električni deo turbinskog regulatora hidrauličnih turbina, digitalni turbinski regulator tipa DTP300-100
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2015
Urađeno za: PD „Elektrosrbija“, Kraljevo, ED „Novi Pazar“ mHE „Raška”, Sopoćani
Saradnici: Dane Džepčeski, Vladimir Stanojčić, Jelena Pavlović, Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Slobodan Bogdanović

5mg melatonin and pregnancy

melatonin tablets" target="_blank">http://www.chinavisum-service.de/coupons/page/melatonin-and-pregnancy-test.aspx">tablets and pregnancy
Razvoj električnog dela turbinskog regulatora hidrauličnih turbina vezan je sisteme
turbinske regulacije u hidroelektranama. Radi se o uređaju za regulaciju
hidrauličnih turbina opšteg tipa. Uređaj je namenjen za ugradnju u sisteme turbinske
regualcije hidrauličnih turbina nezavisno od vrste hidraulične turbine, bilo da je
turbina Peltonova, Francisova, Kaplanova, Bankijeva ili neka od podvrsta navedenih
turbina. Pored uobičajenih zahteva koji se postavljaju pred regulacionu opremu,
prilikom razvoja turbinskog regulatora tipa DTR300-100, od strane Investitora,
postavljeni su i brojni zahtevi vezani za telekomunikacije, automatizaciju rada i
objedinjavanje mernih i nadzornih funkcija u sistemu turbinske regulacije
hidroagregata.
Saradnici Instituta:  Đorđe Stojić, Dušan Arnautović, Jelena Pavlović, Dane Džepčeski, Slobodan Bogdanović, Vladimir Stanojčić
Prikačeni dokument:
Tehnicko_resenje_DTR300-100.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  
6/10/2011 10:44:55 AM
REKONSTRUKCIJA SISTEMA POBUDE GENERATORA A2 U TE-TO “NOVI SAD”
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Ključne reči / Tagovi:Digitalni regulatori  
Godina:2006
Urađeno za: P.D. "Panonske elektrane" - TE-TO "Novi Sad"
Rukovodilac: Zoran Ćirić, dipl.ing.
Saradnici: Dušan Joksimović, dipl.ing. Vujica Stanisavljević, dipl.tehn.
Izgled rekonstruisanog sistema pobude u TE TO "Novi Sad"
Izgled rekonstruisanog sistema pobude u TE TO "Novi Sad"

antidepressants

antidepressants uk teampaula.azurewebsites.net" target="_blank">http://teampaula.azurewebsites.net/rxcoupon/page/amitriptyline">teampaula.azurewebsites.net
Postojeći sistem pobude je rekonstruisan zamenom tiristorskih mostova, ugradnjom novog mikroprocesorskog sistema za generisanje impulsa za paljenje tiristora i kontrolu tiristorskih mostova i novih zaštita tiristorskih mostova, pri čemu je zadržan stari sistem automatske i ručne regulacije napona. Rekonstrukcija je imala za cilj eliminisanje nesimetrija među tiristorskim mostovima u paralelnom radu i povećanje pouzdanosti sistema pobude. Četiri postojeća tiristorska mosta su demontirana i zamenjena sa dva nova tiristorska mosta od kojih je uvek samo jedan u radu. Time je eliminisana nesimetrija, jer više ne postoji paralelan rad tiristorskih mostova. Dva mosta su ugrađena u cilju povećanja pouzdanosti sistema pobude. Takođe, svaki most ima svoj mikroprocesorski sistem za generisanje impulsa i kontrolu i svoje zaštite, tako da imamo dva potpuno nezavisna kanala, čime je postignuta potpuna redundancija. Most koji je u toploj rezervi se uključuje automatski u slučaju kvara na mostu koji je u radu. Prelazak sa mosta na most je moguće izvršiti i ručno pritiskom na odgovarajući taster. Realizovane su sledeće zaštite: termička zaštita, kratkospojna zaštita, zaštita od nesimetrije u samom mostu, zaštita od ispada ventilatora, zaštita od gubitka sinhronizacije, zaštita usled kvarova u sistemu za generisanje impulsa i kontrolu i zaštita od gubitka napajanja elektronike. Takođe, u samom mostu su ugrađeni pored svakog tiristora brzi osigurači sa mikroprekidačima. U slučaju reagovanja neke od ovih zaštita kanala u radu, on se automatski isključuje, a struju pobude preuzima drugi ispravan kanal bez ispada sistema pobude. Takođe, zadržan je i stari sistem za generisanje impulsa za paljenje tiristora, koji predstavlja hladnu rezervu novom sistemu. Pri radu sa starim sistemom za generisanje impulsa tiristorski mostovi rade paralelno.
Saradnici Instituta:  Zoran Ćirić, Dušan Joksimović
Prikačeni dokument:
2centar2006 1.pdf  

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM