Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
baza

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektromerenja  INT  
2/23/2018 12:12:45 PM
Komunikaciono - alarmno mesto monitoring sistema za merenje temperature osovinskih ležajeva železničkih kola u pokretu
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2018
Urađeno za: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Saradnici: dr Saša Milić, dipl.ing., viši naučni saradnik, mr Nikola Miladinović, dipl.ing., mr Dejan Misović, dipl.ing.
Sadržaj:
Tehničko rešenje je rezultat novog razvoja, primene novih tehnologija, izrade i puštanja u rad komunikaciono-akviziciono-mernog podsistema daljniskog geografski distribuiranog umreženog mernog sistema za merenje parametara železničkih kola u pokretu (slika 3)., koji služi za neprekidno u realnom vremenu praćenje temperature osovinskih ležajeva železničkih teretnih kola u pokretu.
Ovo praktično rešenje spada u kategoriju stand-alone tipa što podrazumeva poptunu
automatizaciju i samostalnost u radu bez potrebe za operaterom i bez ikakvih uticaja drugih sistema. Da bi se postigla potpuna funkcionalnost ovog tipa, bilo je potrebno, između ostalog, obezbediti automatski prenos izmerenih podataka i drugih neophodnih informacija između mernih, kontrolnih i uprvaljačkihe delova sistema koji su prostorno distribuirani na udaljenim lokacijama sa samostalnim komunikacionim protokolima, sa što je moguće manjim transportnim kašnjenjima podataka i nezavisnim servisima. Sve nabrojano podrazumeva da je primena standardnih prenosa podataka pomoću GPRS i mobilnih operatera neadekvatna. Tehničko rešenje se primenjuje kod otpravnika vozova u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu i predstavlja komunikaciono - alarmni podsistem složenog geografski distribuiranog višeparametarskog daljinskog nadzornog sistema koji služi za blagovremeno otkrivanje i alarmiranje neispravnosti (pregrejanosti) ležajeva teretnih kola u pokretu. Komunikaciono alarmno mesto je komunikaciono-akviziciono-merni deo (ali po svim funkcijama je autonoman podsistem) daljinskog nadzornog sistema i radi u automatskom režimu, nezavisno od ostalih mernonadzornih sistema i služi da detektuje svako pregrevanje ležajeva teretnih vagona kojima se transportuje ugalj.
Saradnici Instituta:  Nikola Miladinović, Saša Milić, Dejan Misović
Prikačeni dokument:
Tehnicko resenje M82 - Sasa Milic.pdf  
6/4/2013 8:59:54 AM
Baza podatka kao alat za unapređenje dijagnostike stanja energetskih transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2012

augmentin

augmentin fantasic.sk" target="_blank">http://fantasic.sk?pagejyl=augmentin-bez-receptu">fantasic.sk
Srđan Milosavljević, Vladimir Polužanski, Nikola Miladinović, Jelena Delić, Jelena Lukić, Dragan Kovačević „Baza podatka kao alat za unapređenje dijagnostike stanja energetskih transformatora", VIII Savetovanje CIRED Srbija, Vrnjačka banja 2012. godine
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Jelena Lukić, Jelena Lazić
5/22/2013 2:46:13 PM
Informacioni sistem za dijagnostiku stanja električnih mašina
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

amoxicillin cost without prescription

amoxicillin without prescription nguoiviendong.net" target="_blank">http://nguoiviendong.net/page/Buy-Amoxicillin-Online">nguoiviendong.net buy amoxicillin without insurance

effexor

effexor secnet.co.nz" target="_blank">http://secnet.co.nz?pagelhd=venlafaxine-pharmacy-nz">secnet.co.nz
Saša Milić, Vladimir Polužanski, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Jelena Kožicić „Informacioni sistem za dijagnostiku stanja električnih mašina", Međunarodni naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije - INFOTEH 2011 X simpozijum, zbornik radova, Vol. 10, Ref. D-2, strane 283-286, Jahorina, Republika Srpska, mart 2011.
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović, Saša Milić
5/20/2013 10:12:09 AM
Baza podataka za dijagnostiku stanja izolacionih sistema generatora u hidro i termo elektranama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

abilify

abilify loekkenglas.dk" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=abilify-kb-england-rsnt">loekkenglas.dk

arava

arava redirect" target="_blank">http://japex.pl?pagelhx=leflunomid-cena">redirect
The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
N. Miladinović, V. Polužanski, V. Ćuk, A. Bojković, D. Kovačević, S. Milosavljević „Baza podataka za dijagnostiku stanja izolacionih sistema generatora u hidro i termo elektranama", 29. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor 2009. godine
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović
5/20/2013 10:10:52 AM
Baza podataka za ispitivanje izolacionih ulja energetskih i mernih transformatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
N. Miladinović, B.Bošković, J.Lukić, S.Marinković, M.Sušić: „Baza podataka za ispitivanje izolacionih ulja energetskih i mernih transformatora“, tehničko rešenje u okviru projekta tehnološkog razvoja TR-17029, Beograd, 2010.
Saradnici Instituta:  Miloš Sušić, Nikola Miladinović, Jelena Lukić, Savo Marinković, Branka Đurić
5/20/2013 9:22:41 AM
Baza podataka za unapređenje dijagnostike stanja sinhronih generatora
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011

sertraline without prescription

buy sertraline uk" target="_blank">http://blog.simplecode.eu/coupons/page/where-to-buy-sertraline.aspx">uk

diclofenac

diclofenac dreampix.fr" target="_blank">https://www.dreampix.fr?pagehdn=diclofenac-en-ligne">dreampix.fr

ciproxin torrino

ciproxin 1000 rm cogimator.net" target="_blank">http://cogimator.net/coupons/page/ciproxin-posologia.aspx">cogimator.net
Miloš Sušić, Vladimir Polužanski, Dragan Kovačević, Srđan Milosavljević, Nikola Miladinović „Baza podataka za unapređenje dijagnostike stanja sinhronih generatora", 2. Savetovanje CG KO CIGRE, Pržno 2011. godine
Saradnici Instituta:  Vladimir Polužanski, Srđan Milosavljević, Miloš Sušić, Dragan Kovačević, Nikola Miladinović

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM