Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
daljinski nadzor

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

12
10/8/2019 4:00:38 PM
Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme
Kategorija:Vesti  
Godina:2019
Slika
U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
6/4/2013 8:28:20 AM
Računarsko-merni komunikacioni sistemi u daljinskom nadzoru i dijagnostici
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2011
S. Milić, N. Miladinović, J. Marković-Petrović: "Računarsko-merni komunikacioni sistemi u daljinskom nadzoru i dijagnostici", CIGRE - Srbija 30. savetovanje, zbornik radova R D2 - 12, Zlatibor, Srbija, 29. maj - 03. jun 2011.
Saradnici Instituta:  Nikola Miladinović, Saša Milić
6/4/2013 8:24:35 AM
Daljinski monitoring temperature u elektroenergetskim sistemima
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2009

buy cheap abortion pill

buy cheap abortion pill blackberrylanepress.com" target="_blank">http://blackberrylanepress.com/subscriptions">blackberrylanepress.com

cheap abortion clinics in houston tx

cheap abortion" target="_blank">http://teampaula.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Cheap-Abortion-Clinics-In-Va">abortion pill kit online
S. Milić, N. Miladinović „Daljinski monitoring temperature u elektroenergetskim sistemima", Međunarodni naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije - INFOTEH 2009 VIII simpozijum, zbornik radova, Vol. 8, Ref. D-11, strane 333-336, Jahorina, Republika Srpska, mart 2009.
Saradnici Instituta:  Nikola Miladinović, Saša Milić
5/24/2013 1:01:01 PM
On-line Remote Monitoring of Generators and Transformers in Energy Power Systems
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

plendil

plendil" target="_blank">http://nordteams.se?pageicp=felodipin-pris">plendil

naltrexone buy online

where can i buy low dose naltrexone yunnying.com" target="_blank">http://www.yunnying.com/rxcoupon/page/Buy-Naltrexone-Online-Cheap">yunnying.com
S. Milić, M. Srećković, N. Karanović, Z. Kršenković, J. Marković-Petrović: "On-line Remote Monitoring of Generators and Transformers in Energy Power Systems", Powerplants 2010, Elektrane 2010, međunarodna konferencija, zbornik radova ISBN:9788678770203, Vrnjačka Banja, Srbija, 26-29. oktobar 2010.
Saradnici Instituta:  Saša Milić
5/24/2013 12:49:42 PM
BEŽIČNI MREŽNI MERNI SISTEM ZA DALJINSKO MERENJE TEMPERATURA OSOVINSKIH LEŽAJEVA TERETNIH KOLA
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2007

buy naltrexone online cheap

buy naltrexone online canada go" target="_blank">http://www.gailey.org.uk/coupons/page/where-can-i-buy-naltrexone-online.aspx">go
SAŠA MILIĆ, DRAGAN KOVAČEVIĆ, ALEKSANDAR ŽIGIĆ, DEJAN MISOVIĆ Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, BEŽIČNI MREŽNI MERNI SISTEM ZA DALJINSKO MERENJE TEMPERATURA OSOVINSKIH LEŽAJEVA TERETNIH KOLA, Juko CIGRE, 2007
Saradnici Instituta:  Dragan Kovačević, Saša Milić, Aleksandar Žigić, Dejan Misović
5/22/2013 2:31:31 PM
Optimizacija u rešenjima daljinskog merenja temperature pokretnih objekata radijacionim optičkim metodama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008
Saša Milić, "Optimizacija u rešenjima daljinskog merenja temperature pokretnih objekata radijacionim optičkim metodama", doktorska disertacija odbranjena 25.12.2008, Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu, Srbija.
Saradnici Instituta:  Saša Milić
12

VESTI

 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM