Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
jednosmerni razvod

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:45:50 AM
REKONSTRUKCIJA JEDNOSMERNOG RAZVODA U GLAVNOJ TRAFOSTANICI 2 "LAFARGE BFC"
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: Lafarge Beočinska fabrika cementa
Ključne reči / Tagovi:Ispravljači  jednosmerni razvod  
Godina:2006
Urađeno za: Lafarge Beočinska fabrika cementa
Rukovodilac: dr Vladimir Vukić, dipl. ing.
Saradnici: Dane Džepčeski, dipl. ing.; Darko Jevtić, dipl. ing.; Siniša Pantić, tehn.; Ljubiša Lalatović, tehn.
Izgled ormana jednosmernog razvoda u "Lafarge" fabrici cementa
Izgled ormana jednosmernog razvoda u "Lafarge" fabrici cementa

lexapro and weed effects

lexapro weed and alcohol" target="_blank">http://www.amergerzic.com/page/lexapro-and-weed-good.aspx">alcohol
Nakon rekonstrukcije jednosmernog razvoda u Glavnoj trafostanici 1 Beočinske fabrike cementa (GTS1 BFC) izvršene 2005. godine, na zahtev korisnika je isti posao urađen i u Glavnoj trafostanici 2 (GTS2 BFC). U okviru rekonstrukcije jednosmernog razvoda Glavne trafostanice 2 u "Lafarge Beočinskoj fabrici cementa" izvršena je ugradnja ispravljača DRI 220 - 63 (220V, 63A), akumulatorske baterije "Sunlight" AGM SVT 300, DC-DC pretvarača 220-24V, 10A, razvodnog ormara baterije i klima - uređaja snage 24 kW. Razlike u odnosu na projekat rekonstrukcije jednosmernog razvoda GTS1 BFC su ugradnja DC-DC pretvarača 220-24V, 10A, namenjenog za napajanje signalnih uređaja, promena broja ćelija baterije, kao i dodavanje opcije promene izlaznog napona ispravljača u opsegu ± 10%. Pretvarač 220-24V, 10A kao izvor ulaznog napona koristi bateriju 220V, a realizovan je kao sistem napajanja sa 100% redundansom. U okviru uređaja su paralelno vezana dva prekidačka napajanja od 10A, tako da pretvarač može da obezbedi nominalnu struju i u slučaju otkaza jednog modula od 10A. Pretvarač je smešten u čeličnom ormariću predviđenom za montažu na zid, sa analognim instrumentima za merenje struje i napona na izlazu uređaja.
Saradnici Instituta:  Darko Jevtić, Siniša Pantić, Vladimir Vukić, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
2centar2006 4.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 10:30:37 AM
REKONSTRUKCIJA JEDNOSMERNOG RAZVODA U HE „MEĐUVRŠJE“
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Ispravljači  jednosmerni razvod  
Godina:2008
Urađeno za: HE "Međuvršje"
Rukovodilac: Dane Džepčeski,dipl. ing.
Saradnici: dr Vladimir Vukić, dipl. ing.; Siniša Pantić, tehn.
Izgled ormana jednosmernog razvoda u HE "međuvršje"
Izgled ormana jednosmernog razvoda u HE "međuvršje"

rheumatrex

rheumatrex" target="_blank">http://loekkenglas.dk?pageiii=methotrexat-kb-tyskland-alim">rheumatrex

bisoprolol

bisoprolol website" target="_blank">http://www.beerotor.de?pagepmd=bisoprolol-rezeptfrei-sterreich-eunx">website
U okviru rekonstrukcije jednosmernog razvoda u HE „Međuvršje“ izvršena je ugradnja i puštanje u rad ispravljača DRI 110-100 (100V, 100A DC) i razvoda za napajanje jednosmernom strujom RJS 110. Ispravljač DRI 110-100 je digitalno regulisani trofazni ispravljač sa punoupravljivim tiristorskim mostom standardne konstrukcije. Upravljačka elektronika ispravljača je zasnovana na mikrokontroleru "Intel" 80C196, modularnog je tipa, smeštena u odgovarajući rek i otporna je na elektromagnetne smetnje koje se javljaju u elektroenergetskom postrojenju. Napajanje upravljačke elektronike je izvedeno dvostrano, sa baterije 110V DC, kao i sa mrežnog napajanja 220V AC. Ispravljač ima pet mogućih režima rada. Četiri režima rada su standardna za uređaje ove klase. Režim automatskog rada, dopunjavanja, punjenja i forsiranog punjenja. Servisni režim je namenjen za proveru rada ispravljača pod posebnim uslovima i dostupan je jedino ovlašćenom serviseru. Uređaj je jednostavno prilagoditi za rad sa NiCd, Pb i hermetizovanim Pb, akumulatorskim baterijama. U ovom slučaju prema zahtevu naručioca ispravljač je izrađen za paralelni rad sa olovnom hermetizovanom baterijom. U svakom režimu rada ispravljača (automatski, dopunjavanje, punjenje, forsirano »ekvalizaciono« punjenje) prenaponske zaštite su posebno podešene. Potenciometrom na kutiji upravljačke elektronike, moguće je na jednostavan način vršiti promenu referentnih napona za sve režime u opsegu ± 8%, što je značajna opcija za mogućnost promene broja ćelija baterije bez ikakvih dodatnih intervencija na regulatoru. Takođe, ovim rešenjem je omogućen i jedan stepen slobode obučenom osoblju elektrane da po potrebi u vanrednim prilikama utiče na rad ispravljača, odnosno direktnom akcijom, na izlazni napon istog. Specifičnost uređaja je automatski trostruki restart nakon reagovanja određenih zaštita. Trideset sekundi nakon ispada ispravljača zbog reagovanja zaštite od visokog napona, preopterećenja i ispada baterije dolazi do automatskog ponovnog uključivanja uređaja. Ukoliko je uzrok kvara prolazan, ispravljač se vraća u normalan rad. Ukoliko je uzrok delovanja zaštite i dalje prisutan, uređaj se ponovo isključuje. Kada je uzrok kvara prisutan i nakon trećeg pokušaja uključenja, prekida se postupak automatskog reseta zaštita i potreban je ručni reset prekidača elektronike da bi se ostvarilo novo uključenje uređaja. Pored određenog broja signalnih dioda za indikaciju stanja ispravljača i reagovanja internih zaštita, u uređaju postoji određeni broj relejnih beznaponskih kontakata, kao najpouzdaniji način prenosa informacija o neregularnim stanjima u jednosmernom razvodu ka nadređenom sistemu upravljanja elektranom. Realizovane su i strujne merne petlje 4-20 mA, koje nadređenom sistemu upravljanja pružaju informaciju kako o ukupnoj struji ispravljača tako i o ukupnoj struji potrošača u jednosmernom razvodu. Uređaj poseduje galvanski izolovanu komunikaciju prema RS422/485 standardu, kojom je omogućen prenos informacija na računarski sistem udaljen do 1200 metara.
Saradnici Instituta:  Siniša Pantić, Vladimir Vukić, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
IICentar2008 11.pdf  
Organizaciona jedinica:Centar za automatiku i regulaciju  INT  
6/10/2011 7:59:14 AM
REKONSTRUKCIJA JEDNOSMERNOG RAZVODA U HE „OVČAR BANJA“
Kategorija:Namenski uređaji  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", DRINSKO-LIMSKE HE D.O.O. BAJINA BAŠTA
Ključne reči / Tagovi:Ispravljači  jednosmerni razvod  
Godina:2007
Urađeno za: PD Drinsko-Limske hidroelektrane d.o.o., Ogranak HE „Elektromorava“ Čačak
Rukovodilac: Dane Džepčeski,dipl. ing.
Saradnici: mr Vladimir Vukić, dipl. ing.; Siniša Pantić, tehn.; Ljubiša Lalatović, tehn.
Izgled ormana jednosmernog razvoda u HE "Ovčar Banja"
Izgled ormana jednosmernog razvoda u HE "Ovčar Banja"

levitra

levitra online" target="_blank">http://hillbrookfarm.com?pagerhp=levitra-ireland">online
U okviru rekonstrukcije jednosmernog razvoda u HE „Ovčar Banja“ izvršena je ugradnja i puštanje u rad ispravljača DRI 110-100 (100 V, 100 A DC) i razvoda za napajanje jednosmernom strujom RJS 110. Ispravljač DRI 110-100 je digitalno regulisani trofazni ispravljač sa punoupravljivim tiristorskim mostom standardne konstrukcije. Upravljačka elektronika ispravljača je zasnovana na mikrokontroleru "Intel" 80C196, modularnog je tipa, smeštena u odgovarajući rek i otporna je na elektromagnetne smetnje koje se javljaju u elektroenergetskom postrojenju. Napajanje upravljačke elektronike je izvedeno dvostrano, sa baterije 110V DC, kao i sa mrežnog napajanja 220V AC. Specifičnost uređaja je automatski trostruki restart nakon reagovanja određenih zaštita. Trideset sekundi nakon ispada ispravljača zbog reagovanja zaštite od visokog napona, preopterećenja i ispada baterije dolazi do automatskog ponovnog uključivanja uređaja. Ukoliko je uzrok kvara prolazan, ispravljač se vraća u normalan rad. Ukoliko je uzrok delovanja zaštite i dalje prisutan, uređaj se ponovo isključuje. Kada je uzrok kvara prisutan i nakon trećeg pokušaja uključenja, prekida se postupak automatskog reseta zaštita i potreban je ručni reset prekidača elektronike da bi se ostvarilo novo uključenje uređaja. U svakom režimu punjenja baterije (dopunjavanje, punjenje, forsirano »ekvalizaciono« punjenje) prenaponske zaštite su posebno podešene. Potenciometrom na kutiji upravljačke elektronike moguće je vršiti promenu referentnih napona za sve režime u opsegu ± 10%, što je značajna opcija za mogućnost promene broja ćelija baterije bez ikakvih dodatnih intervencija na regulatoru. Pored velikog broja signalnih dioda, beznaponskih kontakata i petlji 4-20 mA uređaji poseduju i galvanski izolovanu komunikaciju prema RS422/485 standardu, kojom je omogućen prenos informacija na računarski sistem udaljen do 1200 metara.
Saradnici Instituta:  Vladimir Vukić, Dane Džepčeski
Prikačeni dokument:
II centar2007 10.pdf  

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM