Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
kompenzacija reaktivne energije

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/15/2014 3:53:30 PM
Kombinovani antirezonantni filtri u kondenzatorskim baterijama za kompenzaciju reaktivne energije
Kategorija:Patenti  
Godina:2013

Buy Abortion Pill

The paper has lots of buy abortion pill. Study this faithfully.
Instantly look article regarding purchase" target="_blank">http://abortioncoupon.com/abortion-pill">purchase abortion pill FYI.
The following paper holds bunch of medical abortion cost. Also here goes different article
M. Kostić, "Kombinovani antirezonantni filtri u kondenzatorskim baterijama za kompenzaciju reaktivne energije", Prijava patenta P- 2010/0539, "Glasnik intelektualne svojine", broj 4-2013. godine, Isprava o patentu broj 52733, Datum upisa patenta u Registar: 13.05.2013.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/15/2014 3:50:58 PM
Novi postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona
Kategorija:Patenti  
Godina:2013

otc asthma inhaler canada

over the" target="_blank">http://www.peider.dk/page/over-the-counter-asthma-inhalers-uk.aspx">the counter asthma inhalers
M. Kostić, "Novi postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona", Prijava patenta P-2009/0380, "Glasnik intelektualne svojine", broj 2-2013. godine, Isprava o patentu broj 52496, Datum upisa patenta u Registar: 10.12.2012
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/14/2014 8:38:27 AM
Izbor i dimenzionisanje kompenzacije reaktivne energije potrošača sa motorima srednjeg napona
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2013

abortion pill cost

abortion" target="_blank">http://jensen.azurewebsites.net/rxcoupon/page/How-Much-Does-Abortion-Pill-Cost">abortion pill cost

pregabaline ldm

pregabalin 150 oscarsotorrio.com" target="_blank">http://oscarsotorrio.com/page/pregabalin-300-mg.aspx">oscarsotorrio.com
M.M. Kostić, N.Georgijević, "Izbor i dimenzionisanje kompenzacije reaktivne energije potrošača sa motorima srednjeg napona", "ENERGIJA-Ekonomija-Ekologija", Broj 1-2, 2012, str.133-139, ISSN 0354-8651
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Nikola Georgijević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/11/2014 6:21:41 PM
Idejni projekat racionalizacije potrošnje električne energije kompenzacijom reaktivne snage u mreži Rudarskog basena "Kolubara", I faza - Površinski kop Tamnava (Sveska 2)
Kategorija:Studije i elaborati  
Klijenti: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
Godina:2013
Urađeno za: JP "Elektroprivreda" Srbije
Rukovodilac: Dr Miloje Kostić, dipl. ing.
Saradnici: Nikola Georgijević, dipl. ing
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Nikola Georgijević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:52:14 AM
Primena metode generalisanog redukovanog gradijenta (GRG) na problem optimalnog izbora lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage u distributivnim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010
Vrcelj Nada, Popović Dragan P., Minić Saša, "Primena metode generalisanog redukovanog gradijenta (GRG) na problem optimalnog izbora lokacije i snage uređaja za kompenzaciju reaktivne snage u distributivnim mrežama", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 20, str. 49-64, 2010.
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Saša Minić, Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
4/9/2012 9:35:08 AM
Kompenzacija reaktivne energije potrošača sa visokom distorzijom struje i napona
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2010

cheap abortion clinics in miami

cheap abortion clinics in houston tx open" target="_blank">http://francescodiaz.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Cheap-Abortion-Pill">open

domperidone sandoz

domperidone notice patemery.azurewebsites.net" target="_blank">http://patemery.azurewebsites.net/rxcoupon/page/Domperidone-Sandoz">patemery.azurewebsites.net
Miloje Kostić, Branka Kostić, "Kompenzacija reaktivne energije potrošača sa visokom distorzijom struje i napona", VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore CIRED Srbija 2010, R 2-6, Vrnjačka Banja, 26. septembar - 1. oktobar, 2010.
Saradnici Instituta:  Miloje Kostić, Branka Kostić

VESTI

 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM

DOGAĐAJI