Skip Navigation LinksPočetna > Kategorije
zbornik radova, elektrotehnički institut nikola tesla

Zbornik radova je periodična i stručna publikacija koja sadrži naučne i stručne radove istraživača iz Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla iz oblasti elektrotehnike. Njegov osnovni cilj je da upozna naučnu javnost sa najnovijim rezultatima istraživanja iz oblasti elektroenergetskih sistema, automatike, regulacije, elektroenergetskih objekata i električnih merenja, koja predstavljaju deo aktivnosti istraživača Instituta. Svi radovi su recenzirani od strane afirmisanih istraživača iz oblasti elektroenergetike i prvi put se publikuju.
      Objavljeni zbornici
dokument Instrukcije za autore.doc (27.5.2014.)

Brza pretraga

Ključne reči:

Godina:

123
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  
6/17/2011 9:14:01 AM
Upravljanje naponima generatora u realnom vremenu i naponsko-reaktivna stanja na interkonektivnim dalekovodima
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009

cialis coupon card

coupons for drugs redirect" target="_blank">http://krishnan.co.in/blog/page/Prescription-Coupon-Card.aspx">redirect

domperidon kvalme

domperidon norge hvormegeter.website" target="_blank">http://hvormegeter.website/hvor-meget-er-domperidon.aspx">hvormegeter.website domperidon kvalme
Popović Dragan P., Stojković Miloš Lj., "Upravljanje naponima generatora u realnom vremenu i naponsko-reaktivna stanja na interkonektivnim dalekovodima", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 33-40, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:11:21 AM
Jedna metoda za proračun neisporučene električne energije u distributivnim mrežama
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009

acheter nifedipine 10mg

acheter nifedipine 10mg" target="_blank">http://mirkamali.ir/page/Nifedipine-Onguent">10mg
Vrcelj Nada, Minić Saša, "Jedna metoda za proračun neisporučene električne energije u distributivnim mrežama" Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 1-9, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Nada Vrcelj
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:11:00 AM
Metodološki i praktični aspekti izbora nominalnog faktora snage generatora i karakteristika bloktransformatora u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009

mirtazapine 15mg uk

mirtazapine 15mg tablets gwynn-jones.com.au" target="_blank">http://www.gwynn-jones.com.au/blog/coupons/page/mirtazapine-15mg-side-effects.aspx">gwynn-jones.com.au

mirtazapine reviews

mirtazapine" target="_blank">http://www.marcelosincic.com.br/seo/page/Mirtazapine-And-Alcohol-Forum">mirtazapine side effects
Popović Dragan P., Stojković Miloš Lj., Stanisavljević Ivan, "Metodološki i praktični aspekti izbora nominalnog faktora snage generatora i karakteristika bloktransformatora u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 11-20, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković, Ivan Stanisavljević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:10:25 AM
Izbor vremenske konstante inercije, tranzijentne reaktanse i sistema regulacije pobude agregata u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009

kamagra

kamagra lunchroomtasty.nl" target="_blank">https://lunchroomtasty.nl?pagedrn=kamagra-nederland">lunchroomtasty.nl
Popović Dragan P., Stanisavljević Ivan, Stojković Miloš Lj., "Izbor vremenske konstante inercije, tranzijentne reaktanse i sistema regulacije pobude agregata u TE Kolubara B i TE Nikola Tesla B3", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 21-31, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković, Ivan Stanisavljević
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:09:40 AM
Mogućnosti racionalizacije potpobuđenih režima rada generatora u EES Srbije
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009

naltrexone shot reviews

naltrexone shot reviews fem-choice.com" target="_blank">http://www.fem-choice.com/femchoice/abortionpill/page/naltrexone-reviews-for-weight-loss.aspx">fem-choice.com
Popović Dragan P., Stojković Miloš Lj., Božović Zoran, "Mogućnosti racionalizacije potpobuđenih režima rada generatora u EES Srbije", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 41-60, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Dragan Popović, Miloš Stojković
Organizaciona jedinica:Centar za elektroenergetske sisteme  INT  
6/17/2011 9:08:54 AM
Efekti povezivanja poslovnog, tehničkog i geografskog informacionog sistema elektrodistributivnih preduzeća
Kategorija:Radovi saradnika  
Godina:2008-2009

pulmicort

pulmicort website" target="_blank">http://3xi.dk?pageewr=pulmicort-kb-nsos">website

xanax weed effects

xanax and" target="_blank">http://www.partickcurlingclub.co.uk/page/xanax-and-weed-yahoo.aspx">and weed reddit
Minić Saša, Tasić Dragan, Marković Maja, Kecman Danka, Stanković Miroslav, Ćupić Branislav, "Efekti povezivanja poslovnog, tehničkog i geografskog informacionog sistema elektrodistributivnih preduzeća", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", br. 19, str. 61-70, 2008-2009
Saradnici Instituta:  Saša Minić, Branislav Ćupić, Danka Kecman, Maja Marković, Miroslav Stanković
123

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM